quang cao sach
Kết quả tìm kiếm: ( 40,368 ) kết quả trong 0.21875 giây
Tìm kiếm trong câu hỏi trắc nghiệm   Xem thêm
 • Câu hỏi số #36203
  https://matran.edu.vn/trac-nghiem/question-36203.html

  Hòa tan hết 12,06 gam hỗn hợp gồm Mg và Al2O3 trong dung dịch chứa HCl 0,5M và H2SO4 0,1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

  Nếu cho từ từ V ml dung dịch NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M vào dung dịch X, thu được kết tủa lớn nhất, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được gam rắn khan. Giá trị của m 

 • Câu hỏi số #36202
  https://matran.edu.vn/trac-nghiem/question-36202.html

  Hỗn hợp E chứa ba peptit đều mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) và peptit Z(C11HnOmNt). Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp T gồm 3 muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy toàn bộ T cần dùng 1,155 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 23,32 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là

 • Câu hỏi số #36201
  https://matran.edu.vn/trac-nghiem/question-36201.html

  Hỗn hợp X chứa các este đều mạch hở gồm hai este đơn chức và một este đa chức, không no chứa một liên kết đôi C=C. Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,04 mol O2, thu được 0,93 mol CO2 và 0,8 mol H2O. Nếu thủy phân X trong NaOH, thu được hỗn hợp chứa 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp Z chứa 2 muối. Phần trăm khối lượng của este đơn chức có khối lượng phân tử lớn trong X là

 • Câu hỏi số #36200
  https://matran.edu.vn/trac-nghiem/question-36200.html

  Thực hiện các thí nghiệm sau

       (1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư).

       (2) Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, không màng ngănxốp.

       (3) Cho dung dịch KI vào dung dịch chứa Na2Cr2O7 và H2SO4.

       (4) Dẫn luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CrO3.

       (5) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch FeCl3.

  Số thí nghiệm thu được đơn chất là.

 • Câu hỏi số #36199
  https://matran.edu.vn/trac-nghiem/question-36199.html

  Cho dãy các chất: triolein; saccarozơ; nilon-6,6; tơ lapsan; xenlulozơ và glyxylglyxin. Số chất trong dãy cho được phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là

Tìm kiếm trong đề thi trắc nghiệm   Xem thêm
Tìm kiếm trường học   Xem thêm
Tìm kiếm trong dữ liệu toán học   Xem thêm
Tìm kiếm trong dữ liệu vật lý   Xem thêm
Tìm kiếm trong dữ liệu hóa học   Xem thêm
Tìm kiếm trong dữ liệu địa lý   Xem thêm
Tìm kiếm trong dữ liệu lịch sử   Xem thêm
Tìm kiếm trong dữ liệu sinh học   Xem thêm
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn