Tra cứu        Nâng cấp TK      

Điểm chuẩn quá cao, thí sinh đạt 30 điểm vẫn trượt đại học

Cập nhật vào : Thứ hai - 31/07/2017 09:21

Sáng ngày, 29/7, Tổng cục Chính trị công an nhân dân đã công bố điểm chuẩn vào các trường thuộc khối công an nhân dân. Điểm chuẩn của các trường nhìn chung đều rất cao, đặc biệt là với thí sinh nữ do chỉ tiêu ít.

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Công an nhân dân với mức 30,5 điểm dành cho thí sinh nữ ở khối D01 (ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ).

Dù điểm chuẩn rất cao nhưng ở nhiều ngành, thí sinh thậm chí còn phải đáp ứng đủ tiêu chí phụ mới đủ điểm đỗ vào trường.

Điểm chuẩn khối A, thí sinh nữ, phía Bắc, của Đại học Phòng cháy chữa cháy ở ngưỡng 30,25 điểm. Tuy nhiên, trong số bốn thí sinh cùng mức 30,25 điểm, trường chỉ lấy ba thí sinh có tổng điểm ba môn chưa làm tròn cao nhất, từ 28,35 điểm. Một thí sinh còn lại vẫn không đỗ dù tổng điểm rất cao.

Đối với thí sinh nam, phía Bắc, điểm chuẩn của Đại học Phòng cháy chữa cháy là 28,25 điểm. Tuy nhiên, trong số 16 thí sinh cùng mức 28,25 điểm, trường chỉ lấy 6 thí sinh gồm 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27​,65 điểm; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27​,35 điểm và môn Toán đạt 9​,6 điểm.

Tại Học viện An ninh, điểm chuẩn dành cho thí sinh nữ ngành Nghiệp vụ An ninh là 29 điểm kèm tiêu chí phụ. ​Theo đó, ​trong số hai thí sinh cùng mức 29 điểm chỉ lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25​,5 và điểm tiếng Anh đạt 8,2.​

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 19,75 điểm, ngành An toàn thông tin, khối D01, trường Học viện An ninh nhân dân.

Đây cũng là ngành học duy nhất có mức điểm chuẩn dưới 20 điểm của khối trường công an. 

Năm nay khối trường công an công bố điểm sớm hơn so với các trường đại học khác, tạo thuận lợi cho thí sinh trong quyết định chọn trường.

Dưới đây là điểm chuẩn cụ thể cho từng ngành, từng trường:

1. Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Ngành C03 phía Bắc đối với nam: 26 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26 điểm lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,6 điểm.

Tổ hợp môn D01 đối với nam phía Bắc: 26 điểm

Tổ hợp môn C03 đối với nữ phía Bắc: 28,25 điểm

Tổ hợp môn D01 đối với nữ phía Bắc: 29 điểm

Tổ hợp môn C03 đối với nam phía Nam: 24,25 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 24,25 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 23,85 điểm.

Tổ hợp môn D01 đối với nam phía Nam: 23,75 điểm

Tổ hợp môn C03​ đối với nữ phía Nam: 26 điểm.

Tổ hợp môn D01 đối với nữ phía Nam: 25,75 điểm

2. Học viện An ninh nhân dân

Ngành ngành Nghiệp vụ An ninh, nam, tổ hợp A01: 27,75 điểm. Trong số 8 thí sinh cùng mức 27,75 điểm lấy 3 thí sinh: 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,2 điểm; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,15 điểm và môn Toán đạt 9,4 điểm.

Ngành Nghiệp vụ An ninh, tổ hợp C03 với nam: 25,5 điểm. Trong số 29 thí sinh cùng mức 25,5 điểm lấy 4 thí sinh: 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,05; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 24, 95 và môn Văn đạt 8,25 điểm.

Tổ hợp D01, nam, ngành Nghiệp vụ An ninh: 26,25 điểm.

Tổ hợp A01, nữ, ngành Nghiệp vụ An ninh: 29,5 điểm.

Tổ hợp C03, nữ, ngành Nghiệp vụ An ninh: 28 điểm. Trong số 3 thí sinh cùng mức 28 điểm lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,6 điểm.

Tổ hợp D01, nữ, ngành Nghiệp vụ An ninh: 29 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 29 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8,2 điểm.

Tổ hợp A01, nam, ngành An toàn thông tin 23,5 điểm.

Tổ hợp D01 Nam ngành An toàn thông tin 19,75 điểm.

Tổ hợp A01 Nữ ngành An toàn thông tin 27,75 điểm.

Tổ hợp D01 Năm ngành Ngôn ngữ Anh 27,25 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25,16 điểm.

Tổ hợp D01, nữ, ngành Ngôn ngữ Anh: 30,5 điểm.

3. Học viện Cảnh sát Nhân dân

Tổ hợp A01 đối với nam: 28 điểm. Trong số 10 thí sinh cùng mức 28 lấy 7 thí sinh: 6 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,1 điểm; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,05 và môn Toán đạt 9,4 điểm.

Tổ hợp C03, nam:  25,75 điểm. Trong số 44 thí sinh cùng mức 25,75 lấy 19 thí sinh. Trong đó, 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,15; hai thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 22,85 và môn Văn đạt 7,75 điểm.

Tổ hợp D01, nam 26,25 điểm.

Tổ hợp A01,  nữ 29,5 điểm.

Tổ hợp C03, nữ 28,25 điểm.

Tổ hợp D01, nữ: 28,75 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,3 điểm.

4. Đại học An ninh Nhân dân

Tổ hợp A01 đối với nam: 26,75. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,75 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,75 điểm.

Tổ hợp C03, nam: 25 điểm. Trong số 20 thí sinh cùng mức 25 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23,95.

Tổ hợp D01 - nam: 24,75. Trong số 2 thí sinh cùng mức 24, 75 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 24,3.

Tổ hợp A01 - nữ: 28,5 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 28,5 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 27,1.

Tổ hợp C03 - nữ: 26,25 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75.

Tổ hợp D01 - nữ: 27,25 điểm.

5. Đại học Cảnh sát Nhân dân

Tổ hợp A01 đối với nam: 26,25. Trong số 13 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,2 điểm.

Tổ hợp C03 - nam: 25,5 điểm. Trong số 59 thí sinh cùng mức 25,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24,5 điểm.

Tổ hợp D01 - nam: 26 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 26 lấy 2 thí sinh (một em có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,55; một thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24,4 và điểm tiếng Anh 9,8).

Tổ hợp A01 - nữ: 28,75 điểm.

Tổ hợp C03 - nữ: 26,5 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,4.

Tổ hợp D01 - nữ: 27,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,85.

6. Đại học Phòng cháy chữa cháy

Đối với nam phía Bắc: 28,25 điểm. Trong số 16 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 6 thí sinh (4 em có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,65; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,35 điểm và môn Toán đạt 9,6).

Nữ phía Bắc: 30,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 30,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 28,35 điểm.

Nam phía Nam: 27 điểm. Trong số 18 thí sinh cùng mức 27 lấy 5 thí sinh (3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 26,55; hai thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 26 điểm và môn Toán đạt 9).

Nữ phía Nam: 28,5 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 27 lấy 3 thí sinh (một có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,95; hai có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,4 điểm và môn Toán đạt 9,47).

7. Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

Tổ hợp A01 đối với nam phía Bắc: 23,75 điểm.

Tổ hợp D01 - nam phía Bắc: 23,25 điểm.

Tổ hợp A01 - nữ phía Bắc: 27,5 điểm.

Tổ hợp D01 - nữ phía Bắc: 27,5 điểm.

Tổ hợp A01 - nam phía Nam: 24 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 24 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23 điểm.

Tổ hợp D01 - nam phía Nam: 22,75 điểm.

Tổ hợp A01 - nữ phía Nam: 28,25 điểm.

Tổ hợp D01 - nữ phía Nam: 27 điểm./.

theo vietnamplus.vn

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán