24/08/2016 | 17:02:40 | 1,095 lượt xem

Trường Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng

Loại, lĩnh vực:     
Tỉnh thành:

Địa chỉ: 45 - Dũng Sĩ Thanh Khê - TP. Đà Nẵng.
Điện thoại: (84.511) 3759 879
Email: admin@cdtm.edu.vn
Website: http://cdtm.edu.vn
0 điểm   ( 0/3 đánh giá )
Chia sẻ địa điểm:

Giới thiệu

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Trường Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng Đăng ngày 24/08/2016 | 17:02:40  Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 5/10 1,095

Các địa điểm khác:

 

Địa điểm mới

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn