Điền họ tên của bạn vào đây

Bắt đầu chơi nhìn hình đoán chữ

 
Bảng xếp hạng 7 ngày
STT Họ tên Điểm Vượt qua Kết thúc
1 nguyễn bảo ngọc 170 17 câu hỏi 21:51, 08/04/2021
2 Nguyễn Thị Hằng 120 12 câu hỏi 09:08, 11/04/2021
3 Nguyễn Thị Hằng 50 5 câu hỏi 15:34, 08/04/2021
4 Nguyễn Thị Hằng 40 4 câu hỏi 08:58, 11/04/2021
5 Nguyễn Thị Hằng 40 4 câu hỏi 15:38, 08/04/2021
6 Triệu Thị Phượng 30 3 câu hỏi 09:38, 05/04/2021
7 Nguyễn Thị Hằng 20 2 câu hỏi 08:53, 11/04/2021
8 Nguyễn Thị Hằng 20 2 câu hỏi 08:51, 11/04/2021
9 Nguyễn Thị Hằng 20 2 câu hỏi 15:24, 08/04/2021
10 Triệu Thị Phượng 20 2 câu hỏi 00:35, 05/04/2021
11 Triệu Thị Phượng 10 1 câu hỏi 23:27, 05/04/2021
12 Triệu Thị Phượng 10 1 câu hỏi 13:51, 05/04/2021
13 Triệu Thị Phượng 10 1 câu hỏi 13:48, 05/04/2021
14 Triệu Thị Phượng 10 1 câu hỏi 13:42, 05/04/2021
15 Triệu Thị Phượng 10 1 câu hỏi 00:39, 05/04/2021

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn