31/07/2014 | 15:56:04

Chế độ Oxi hóa - Khử bằng phương pháp Pemanganat

Phương pháp chuẩn độ pemanganat hay còn gọi là phép đo pemanganat là phương pháp được sử dụng khá phổ biến để chuẩn độ dung dịch của nhiều chất khử khác nhau trong môi trường axit mạnh, vì trong môi trường đó ion \(MnO^-_4\)có tính oxi hóa mạnh, nó bị khử về ion Mn2+ không màu:
                     \(MnO^-_4\) + 5e + 8H+   →  Mn2+  +  4H2O
Do đó, có thể dùng dung dịch chuẩn KMnO4 có màu tím hồng để chuẩn độ dung dịch chất khử 
Ví dụ:
                      \(MnO^-_4\)  +  5Fe2 ++ 8H+      →      Mn2+  +  5Fe3+  +  4H2O
                      2\(MnO^-_4\)   +  5H2O2      +   6H+    →   2Mn2+   +  5O2  +  8H2O
Trong phép đo này người ta thường dùng dung dịch KMnO4 nồng độ 0,02M làm dung dịch chuẩn, dung dịch H2SO4(3−4)M để tạo môi trường axit. dung dịch KMnO4 có thể bị phân hủy dưới tác dụng của ánh sáng, vì vậy, người ta đựng dung dịch chuẩn đó trong các chai bằng thủy tinh màu nâu có nút thủy tinh mài nhám. Khi chuẩn độ các dung dịch các chất khử tạo thành sản phẩm, thực tế không có màu, chẳng hạn, chuẩn độ dung dịch FeSO4 trong môi trường H2SO4 không cần phải dùng chất chỉ thị, vì sau khi phản ứng oxi hóa vừa hết ion Fe2+, một giọt dung dịch KMnO4 dư sẽ làm dung dịch chuyển từ không màu sang màu hồng.
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán