30/07/2014 | 17:03:48

Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

Natri Hidroxit , NaOH :

+) Tính chất
Natri hiđroxit là chất rắn, không màu, hút ẩm, nóng chảy ở 3220C, tan nhiều trong nước.
Natri hiđroxit là bazơ mạnh, khi tan trong nước nó phân li hoàn toàn thành ion:

           NaOH(dd)     →    Na+(dd) + OH(dd)

Tác dụng với axit, oxit axit tạo thành muối và nước.
Tác dụng với một số dung dịch muối, tạo thành bazơ không tan.
Ví dụ:  Cu2+(dd)  +  2OH(dd)    →  Cu(OH)2  (r)

+) Ứng dụng
Natri hiđroxit có nhiều ứng dụng quan trọng trong các ngành công nghiệp chế biến dầu mỏ, luyện nhôm, xà phòng, giấy, dệt,...

Điều chế
Sản lượng NaOH hằng năm trên thế đạt khoảng 31.000.000 tấn. Trong công nghiệp, người ta điều chế NaOH bằng cách điện phân dung dịch NaCl bão hòa. Thùng điện phân dung dịch NaCl có cực âm bằng sắt, cực dương bằng than chì. Giữa hai điện cực có vách ngăn xốp.                                                                                 

Ở điện cực âm (catot)
Trên bề mặt của cực âm có các ion Na+ và phân tử H2O.

Ở đây xảy ra sự khử các phân tử H2O:  2H2O   +  2e   →   H2   +   2OH
                                                                                Ở cực dương (anot)
Trên bề mặt cực dương có các ion Clvà phân tử H2O. Ở đây xảy ra sự oxi hóa các ion Cl:  2Cl   →  Cl2  + 2e
Phương trình điện phân dung dịch NaCl (có vách ngăn):

2NaCl   +  2H2O       H2↑  +  Cl2↑  +  2NaOH

Dung dịch NaOH thu được có lẫn nhiều NaCl.Người ta cô đặc dung dịch, NaCl ít tan so với NaOH nên kết tinh trước. Tách NaCl ra khỏi dung dịch, còn lại là dung dịch NaOH.

Natri Hidrocacbonat và Natri Cacbonat

+) Natri hiđrocacbonat, NaHCO3

- Tính chất
Bị phân hủy bởi nhiệt:

           2NaHCO3       Na2CO3    +  H2O  +  CO2

Tính lưỡng tính:
NaHCO3 là muối của axit yếu, tác dụng được với nhiều axit

           NaHCO3  +  HCl  →  NaCl  +  H2O +  CO2

Phương trình ion rút gọn:

           \(HCO^-_3\) +  H+   →   H2O      +    CO2

Trong phản ứng này, ion \(HCO^-_3\) nhận proton, thể hiện tính chất của bazơ.
NaHCO3 là muối axit, tác dụng được với dung dịch bazơ tạo ra muối trung hòa

            NaHCO3  +  NaOH   →  Na2CO+  H2O

Phương trình ion rút gọn:

              \(HCO^-_3\)  + OH  →  \(CO^{2-}_3\)    +   H2O

Trong phương trình phản ứng này, ion \(HCO^-_3\) nhường proton, thể hiện tính chất của axit.
Nhận xét: Muối NaHCO3 có lưỡng tính, là tính chất của ion \(HCO^-_3\): Khi tác dụng với axit, nó thể hiện tính bazơ; khi tác dụng với bazơ, nó thể hiện tính axit. Tuy nhiên, tính bazơ chiểm ưu thế.
-  Ứng dụng
Natri hiđrocacbonat được dùng trong y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát,...

+) Natri cacbonat, Na2CO3
- Tính chất
Natri cacbonat dễ tan trong nước, nóng chảy ở 8500C
Na2O3 là muối của axit yếu, tác dụng được nhiều với axit:

            Na2CO3   +  2HCl  →  2NaCl  +  H2O  +  CO2

Phương trình ion rút gọn:

            \(CO^{2-}_3\)  +   2H+     →    H2O    +  CO2

Ion \(CO^{2-}_3\)nhận proton, có tính chất của một bazơ. Muối Na2CO3 có tính bazơ.

+) Ứng dụng
Muối natri cacbonat là nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất thủy tinh, xà phòng, giấy, dệt và điều chế nhiều muối khác. Dung dịch natri cacbonat dùng để tẩy sạch vết dầu mỡ bám trên chi tiết máy trước khi sơn, tráng kim loại. Natri cacbonat còn được dùng trong công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa.

 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn