Lạc An Tư gửi lúc 07/03/2019 | 18:36:45
Ai đó giúp em với ạ

Xem: 193 | Cập nhật: 07/03/2019 | 18:36:45 | Mục: (0) thích

Cho các số dương a b c thõa mãn a+b+c=1

       Chứng minh (a+1/a)^2+(b+1/b) ^2+(c+1/c) ^2>=100/3

Thảo luận (0) Gửi thảo luận

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

Các nội dung thảo luận khác

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn