Thu Hương Phan gửi lúc 30/10/2018 | 19:42:16
giúp mình với

Xem: 238 | Cập nhật: 30/10/2018 | 19:42:16 | Mục: (0) thích

Câu 118: Nhận định nào dưới đây chưa chính xác:
a. Địa luỹ là bộ phận trồi lên giữa hai đường đứt gãy
b. Núi lửa thường tương ứng với địa luỹ 
c. Dãy núi Con Voi là 1 địa luỹ điển hình ở Việt Nam
d. Các dãy địa luỹ thường xuất hiện ở những nơi hiện tượng đứt gãy diễn ra với cường độ lớn

Thảo luận (0) Gửi thảo luận

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

Các nội dung thảo luận khác

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn