Thu Hương Phan gửi lúc 30/10/2018 | 19:44:54
giúp mình với

Xem: 192 | Cập nhật: 30/10/2018 | 19:44:54 | Mục: (1) thích

Câu 99: Nhận định nào dưới đây là chưa chính xác:
a. Các vật chất trong thạch quyển ở trạng thái cứng
b. Thạch Quyển di chuyển trên một lớp mềm, quánh dẻo như các mảng nổi trên mặt nước
c. Thạch Quyển là nơi tích tụ và tiêu hao nguồn năng lượng bên trong của Trái Đất 
d. Các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người hiện nay chủ yếu diễn ra trên bề mặt thạch
quyển

 

Thảo luận (0) Gửi thảo luận

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

Các nội dung thảo luận khác

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn