Thảo Trần gửi lúc 17/06/2018 | 16:11:13
giúp mình với

Xem: 272 | Cập nhật: 17/06/2018 | 16:11:13 | Mục: (2) thích

đốt cháy hoàn toàn 6,65gam hỗn hợp X chứa 4 este  đều đơn thức . mạch hở . bằng O2 thì sinh ra 7,616 lít CO2 (đktc) . Mặt khác hidro hóa 4 este trong X cần 0,06mol H2 . Biết nếu hòa tan X trong KOH thì thấy có a mol KOH phản ứng . Tính a 

Thảo luận (0) Gửi thảo luận

Để bình luận bạn phải đăng nhập thành viên.

Các nội dung thảo luận khác

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn