07-08-1979 :Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố bác bỏ sự xuyên tạc của Trung Quốc ...

28/06/2014 | 11:07:30 | 691 lượt xem

Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố bác bỏ sự xuyên tạc của Trung Quốc trong việc công bố một số tài liệu của việt Nam liên quân đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định "Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh thổ Việt Nam" và nhắc lại lập trường của Việt Nam về việc giải quyết sự tranh chấp về 2 quần đảo giữa 2 nước bằng thương lượng hòa bình.

Bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam ra tuyên bố bác bỏ sự xuyên tạc của Trung Quốc trong việc công bố một số tài liệu của việt Nam liên quân đến các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định "Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh thổ Việt Nam" và nhắc lại lập trường của Việt Nam về việc giải quyết sự tranh chấp về 2 quần đảo giữa 2 nước bằng thương lượng hòa bình.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán