14-12-1976 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng Lao Động Việt Nam ra quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam

28/06/2014 | 10:38:45 | 725 lượt xem

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng Lao Động Việt Nam ra quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam, kiểm điểm tình hình từ Đại hội 3 và đề ra nhiệm vụ cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới, bầu Ban Chấp hành trung ương đứng đầu là Tổ

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1083.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán