21-06-1977 :Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV)

28/06/2014 | 10:41:08 | 627 lượt xem

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) bàn về nhiệm vụ phát triển nông nghiệp. Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) thảo luận về tình hình kinh tế 2 năm 1976-1977 đề ra nhiệm vụ

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1083.

Bài viết khác :

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán