21-12-1981 :Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá 7

28/06/2014 | 11:21:00 | 595 lượt xem

Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá 7

- Thông qua Luật nghĩa vụ quân sự và Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

- Thông qua Nội quy về kỳ họp Quốc Hội và quy chế về đại biểu Quốc Hội

- Thông qua Nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 1982, nhiệm vụ của ngân sách nhà nước năm 1982.

- Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 1980

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán