26-09-1979 :Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV)

28/06/2014 | 11:08:22 | 882 lượt xem

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) tổng kết tình hình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc 4 năm 1976-1979 và vạch ra nhiệm vụ cấp bách trước mắt.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá IV) tổng kết tình hình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc 4 năm 1976-1979 và vạch ra nhiệm vụ cấp bách trước mắt.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán