27-03-1982 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Đảng Cộng Sản Việt Nam

28/06/2014 | 11:32:33 | 811 lượt xem

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Đảng Cộng Sản Việt Nam kiểm điểm công tác từ đại hội 4, đề ra nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới và bầu Ban Chấp hành trung ương Đảng đứng đầu là Tổng bí thư Lê Duẩn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Đảng Cộng Sản Việt Nam kiểm điểm công tác từ đại hội 4, đề ra nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới và bầu Ban Chấp hành trung ương Đảng đứng đầu là Tổng bí thư Lê Duẩn.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán