SỰ KIỆN VIỆT NAM GIA NHẬP ASEAN

27/10/2016 | 22:27:08 | 1076 lượt xem

Việc Việt Nam gia nhập ASEAN : Quá trình, thời cơ và thách thức. 

(Đề thi HSG Quốc gia, bảng B, năm 2001) 

Hướng dẫn làm bài

1. Mối quan hệ giữa ASEAN với Việt Nam : 
 
– Giai đoạn từ năm 1967 – 1973: quan hệ khá căng thẳng giữa hai phía (vì Philíppin và Thái Lan là hai thành viên của SEATO – South East Asia Treaty Organization – liên minh SEATO ra đời nhằm mục đích ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản).
 
– Giai đoạn từ năm 1973 – 1978: Sau hiệp định Pari tại Việt Nam đặt quan hệ ngoại giao với Thái Lan và Philíppin. Đã có những cuộc viếng thăm lẫn nhau và bắt đầu hợp tác song phương, đa phương trên nhiều lĩnh vực. 
 
– Giai đoạn từ 1979 – 1988: quan hệ căng thẳng, đối đầu vì vấn đề Campuchia các quan hệ bị ngưng trệ. 
 
– Giai đoạn từ 1989 – 1992: Quan hệ đã được cải thiện theo hướng chuyển từ đối đầu sang đối thoại hợp tác phát triển cùng tồn tại hòa bình với ba nước Đông Dương vì có sự thay đổi trong năm nước lớn thuộc hội đồng bảo an Liên hợp quốc Đông Nam Á mong được hòa bình, tồn tại phát triển (đường lối đổi mới của Việt Nam từ năm 1986, giải quyết tốt vấn đề Campuchia), giữa ASEAN và các nước Đông Dương đã diễn ra các cuộc tiếp xúc traO đổi, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, khối lượng đầu tư ASEAN vào Việt Nam tăng.
 
– Giai đoạn từ năm 1992 – 1995: Tháng 7 – 1992, Việt Nam trở thành quan sát viên của ASEAN. Ngày 28 – 7 – 1945, Việt Nam chính thức đẩy xu thế hòa bình ổn định và hợp tác.
 
2. Việc Việt Nam gia nhập ASEAN đã tạo thời cơ và thách thức cho dân tộc…
 
a. Thời cơ :
 
- TạO điều kiện để Việt Nam hòa nhập vào các hOạt động của khu vực Đông Nam Á.
 
- Tăng cường mối quan hệ hợp tác và hiểu biết lẫn nhau trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.
 
- Việt Nam có điều kiện rút ngắn khOảng cách về cơ sở vật chất kĩ thuật so với các nước trong khu vực.
 
b. Thách thức : Dễ bị hòa tan, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn vì điều kiện kĩ thuật sản xuất còn kém hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
 
-> Thái độ : cần bình tĩnh, tự tin, không bỏ lỡ thời cơ cần ra sức học tập khoa học kĩ thuật của các nước để thoát khỏi sự nghèo nàn lạc hậu từng bước tiến vào thời kì hiện đại hóa công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán