18/04/2020 | 21:48:42

Cấu tạo trong của chim bồ câu

A. Tóm tắt lý thuyết: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Chim thích nghi với đời sống bay còn được thể hiện ở cấu tạo của các cơ quan bên trong cơ thể, hệ hô hấp có thêm hệ thống túi khí thông với phổi; tim 4 ngăn nên máu không bị pha trộn, phù hợp với trao đổi chất mạnh ở chim (đời sống bay); không có bóng đái ở chim mái chỉ có một buồng trứng và ống dẫn trứng bên trái phát triển. Não chim phát triển liên quan đến nhiều hoạt động phức tạp ở chim.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 142 Sinh học lớp 7: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Bài 1: (trang 142 SGK Sinh 7)

Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Hô hấp nhờ hệ thống túi khí hoạt động theo cơ chế hút đẩy tạo nên một dòng khí liên tục đi qua các ống khí trong phổi theo chiều nhất định, nên sử dụng được nguồn ôxi với hiệu suất cao, nhất là trong khi bay.

Bài 2: (trang 142 SGK Sinh 7)

So sánh những điểm sai khác về cấu tạo trong của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau. Nêu ý nghĩa của sai khác đó?

Đáp án và hướng dẫn giải bài: Tim của chim bồ câu có gì khác so với tim thằn lằn?

Các hệ cơ quan

Thần lằn

Chim bồ câu

Tuần hoàn

Tim 3 ngăn, tâm thất có vách hút, máu pha

Tim có 4 ngăn, máu không pha trộn

 

Tiêu hóa

Hệ tiêu hóa có đầy đủ các bộ phận nhưng tốc độ tiêu hóa còn thấp

Có sự biến đổi của ống tiêu hóa (mỏ sừng không răng, diều, dạ dày tuyến, dạ dày cơ). Tốc độ tiêu hóa cao đáp ứng nhu cầu năng lượng lớn khi bay.

 

Hô hấp

Hô hấp bằng phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi khí. Sự thông khí ở phổi là nhờ sự tăng giảm thể tích khoang thân.

Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ sự hút đẩy của hệ thống túi khí (thông khí phổi)

Bài tiết

Thận sau (Số lượng cầu thận khá lớn)

Thận sau (Số lượng cầu thận rất lớn)

 

Sinh sản

– Thụ tinh trong

– Đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc vào nhiệt độ môi tường.

– Thụ tinh trong

– Đẻ và ấp trứng

I. Các cơ quan dinh dưỡng (trang 97, 98 VBT Sinh học 7)

1. (trang 97 VBT Sinh học 7): Điền vào ô trống trong bảng so sánh cấu tạo tim ở chim bồ câu và thằn lằn

Trả lời:

 

Chim bồ câu

Thằn lằn

Cấu tạo tim

Tim 4 ngăn, máu không pha trộn

Tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt nên máu còn pha trộn

2. (trang 98 VBT Sinh học 7): Điền vào bảng so sánh hô hấp của chim bồ câu và thằn lằn

Trả lời:

 

Chim

Thằn lằn

Hô hấp

Phổi

Gồm hệ thống ống khí và túi khí

Có nhiều vách ngăn

Sự hô hấp

Sự thông khí do sự hút đẩy của túi khí và sự thay đổi của thể tích lồng ngực

Sự thông khí nhờ các hoạt động của cơ liên sườn

Câu hỏi (trang 98 VBT Sinh học 7)

1. (trang 98 VBT Sinh học 7): Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay.

Em hãy đánh dấu x vào ô trống ở đầu các câu trả lời đúng

Trả lời:

x

a) Hệ hô hấp có thêm hệ thống ống khí

x

b) Phổi có nhiều ống khí, thông với hệ thống túi khí

 

c) Tim 4 ngăn, máu không bị pha trộn

x

d) Sự thông khí phổi là nhờ sự co dãn của các túi khí khi bay cũng như khi co dãn của các cơ sườn

2. (trang 98 VBT Sinh học 7): So sánh những điểm sai khác trong cấu tạo của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau:

Trả lời:

Các hệ cơ quan

Chim bồ câu

Thằn lằn

Tuần hoàn

Tim 4 ngăn, máu không pha trộn

Tim 3 ngăn, có vách ngăn hụt, máu pha

Tiêu hóa

Có sự biến đổi thích nghi với đời sống bay (mỏ sừng không răng,…), tốc độ tiêu hóa cao.

Tốc độ tiêu hóa thấp

Hô hấp

Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ sự hút đẩy của hệ thống túi khí

Phổi có nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi

Bài tiết

Thận sau

Thận sau

Sinh sản

Thụ tinh trong, đẻ và ấp trứng

Thụ tinh trong, đẻ trứng, phôi phát triển phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán