26/05/2020 | 08:53:35

Cấu tạo trong của thằn lằn

Lý thuyết cấu tạo trong của thằn lằn

Hệ thần kinh của thằn lằn phát triển hơn so với của ếch, có não trước và tiểu não phát triển liên quan với đời sống và hoạt động phức tạp hơn

I- BỘ XƯƠNG

II - CƠ QUAN DINH DƯỠNG

1. Tiêu hoá

Các cơ quan trong hệ tiêu hoá của thằn lằn có những thay đổi so với ếch :

Ông tiêu hoá đã phân hoá rõ hơn, ruột già chứa phân đặc do có khả năng hấp thu lại nước.

2. Tuân hoàn - Hô hấp

Thần lằn cũng có 2 vòng tuần hoàn, song tâm thất có 1 vách hụt ngăn tạm thời tâm thất thành 2 nữa nên máu ít bị pha hom (hình 39.3).


Sống hoàn toàn trên cạn nên phổi là cơ quan hô hấp duy nhất của thằn lằn. So với phổi ếch, phổi thằn lằn có cấu tạo phức tạp hom, có nhiều vách ngăn và nhiều mao mạch bao quanh.
Sự thông khí ờ phổi (hít, thở) là nhờ sự xuất hiện của các cơ liên sườn. Khi các cơ này co đã làm thay đổi thể tích cùa lồng ngực.

Cấu tạo của hệ tuần hoàn và hô hấp như vây phù hợp hơn với hoạt động đòi hỏi cung cấp nhiều năng lượng khi di chuyển trên cạn, nhưng còn chưa hoàn thiện nên thằn lằn vẫn là động vật biến nhiệt.

3. Bài tiết

Thằn lằn có thận sau (hậu thận) tiến bộ hơn thận giữa của ếch, có khả năng hấp thu lại nước. Nước tiểu đặc.

III - THẨN KINH VÀ GIÁC QUAN

Hệ thần kinh của thằn lằn phát triển hơn so với của ếch, có não trước và tiểu não phát triển liên quan với đời sống và hoạt động phức tạp hơn (hình 39.4).


Tai có màng nhĩ nằm sâu trong một hốc nhỏ tương tự ống tai ngoài nhưng chưa có vành tai.
Mắt cử động rất linh hoạt, có thể quan sát dề dàng con mồi ngay khi đầu giữ bất động. Mắt có mi mắt và tuyến lệ đặc trưng cho các động vật sống ờ cạn. Ngoài 2 mi trên dưới, mắt thằn lằn còn có mi thứ ba mỏng rất linh hoạt, đàm bảo cho mắt khỏi khô mà vẫn nhìn thây được.

Đề bài

Quan sát bộ xương thằn lằn, kết hợp hình 39.1 hãy nêu rõ sai khác nổi bật của bộ xương thằn lằn so với bộ xương ếch.

Lời giải chi tiết

- Đốt sống cổ của thằn lằn có nhiều đốt nên linh hoạt, phạm vị hoạt động rộng hơn ếch. Ếch chỉ có 1 đốt sống cổ nên hầu như chỉ ngẩng lên và gục đầu xuống, không nghiêng đầu sang 2 bên được như thằn lằn.

- Đốt sống thân mang xương sườn, một số kết hợp với xương mỏ ác làm thành lồng ngực bảo vệ nội quan và tham gia hô hấp. Ếch không có xương sườn.

- Đốt sống đuôi dài: Tăng ma sát cho sự vận chuyển trên cạn.

Đề bài

Dựa vào hình 39.2 theo dõi các số ghi trên hình tìm các hệ cơ quan: tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, bài tiết của thằn lằn.

Lời giải chi tiết

Hệ tiêu hóa gồm: thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, lỗ huyệt và tuyến tiêu hóa (gan, mật, tụy).

Hệ tuần hoàn gồm: tim, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ dưới.

Hệ hô hấp gồm: khí quản, phổi

Hệ bài tiết: thận, bóng đái.

Hệ sinh sản gồm: tinh hoàn, ống dẫn tinh, cơ quan giao phối.

Đề bài

Nêu rõ hệ tuần hoàn của thằn lằn có gì giống và khác của ếch.

Lời giải chi tiết

- Giống: Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha

- Khác: Ở thằn lằn tim 3 ngăn nhưng tâm thất có vách ngăn hụt (máu ít pha trộn), ở ếch tim 3 ngăn nhưng tâm thất không có vách ngăn, máu pha trộn nhiều hơn)

Đề bài

So sánh bộ xương thằn lằn với bộ xương ếch.

Lời giải chi tiết

Bộ xương thằn lằn cũng có các bộ phận tương tự bộ xương ếch. Tuy nhiên bộ xương thằn lằn có những bộ phận phát triển hơn so với xương ếch:

   + Đốt sống thân mang xương sườn, một số kết hợp với xương mỏ ác tạo thành lồng ngực để bảo vệ nội quan và tham gia hô hấp.

   + Cổ có 8 đốt sống (nhiều hơn ở ếch đồng), nên rất linh hoạt, phạm vi quan sát rộng.

   + Đuôi nhiều đốt sống nên đuôi dài có tác dụng làm tăng ma sát giúp cho sự vận chuyển trên cạn.

Đề bài

Trình bày rõ những đặc điểm cấu tạo bên trong của thằn lằn thích nghi với đời sống ở cạn.

Lời giải chi tiết

Đặc điểm cấu tạo trong của thằn lằn thích nghi với đời sống trên cạn là :

    - Phổi có cấu tạo phức tạp hơn phổi ếch, có nhiều vách ngăn và nhiều mao mạch bao quanh.

    - Xuất hiện cơ liên sườn giúp tăng hiệu quả hô hấp do tăng thể tích lồng ngực.

    - Tâm thất có vách ngăn hụt, máu nuôi cơ thể ít pha trộn nên giàu oxi hơn.

    - Xuất hiện thận sau và trực tràng có khả năng hấp thu lại nước, hạn chế mất nước.

    - Não trước và tiểu não phát triển nên thực hiện nhiều hoạt động phức tạp hơn.

    - Mắt có thể cử động xoay, có thể nhìn thấy xung quanh khi đầu không cử động. Mi thứ ba giúp mắt không bị khô mà vẫn nhìn được.

Đề bài

Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

Lời giải chi tiết

So sánh ếch và thằn lằn

 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán