18/04/2020 | 21:53:09

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

A. Tóm tắt lý thuyết: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Bò sát có ba bộ phổ biến: bộ Có vảy, bộ Rùa và bộ Cá sấu. Tổ tiên bò sát được xuất hiện cách đây khoảng 280 – 230 triệu năm. Thời gian phồn thịnh nhất là Thời đại Khủng long. Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong; trứng có màng dai, giàu noãn hoàng.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 133 Sinh học lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Bài 1: (trang 133 SGK Sinh 7)

Nêu môi trường sống của từng đại diện của bộ Bò sát thường gặp?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Bài tập môn Sinh học lớp 7

Bài 2: (trang 133 SGK Sinh 7)

Nêu đặc điểm chung của Bò sát?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn: da khô, vảy sừng khô, cổ dài, màng nhĩ nằm trong hốc tai, chi yếu có vuốt sắc, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu đi nuôi cơ thể vẫn là máu pha, là động vật biến nhiệt. Có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, trứng có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc giàu noãn hoàng.

I. Đa dạng của bò sát (trang 91 VBT Sinh học 7)

1. (trang 91 VBT Sinh học 7): Quan sát hình 40.1 SGK, nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt 3 bộ thường gặp trong lớp Bò sát bằng cách chọn những nội dung thích hợp ở hình 40.1 SGK để điền vào bảng sau.

Trả lời:

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 40

II. Các loài khủng long (trang 91, 92 VBT Sinh học 7)

1. (trang 91 VBT Sinh học 7): Quan sát, đọc chú thích hình 40.2 SGK, nêu đặc điểm của khủng long cá, khủng long cánh và khủng long bạo chúa thích nghi với đời sống của chúng.

Em hãy chọn những nội dung thích hợp ở hình 40.2 (SGK) để điền vào bảng sau.

Trả lời:

Đặc điểm

Môi trường sống

Cổ

Chi

Đuôi

Dinh dưỡng (thức ăn)

Tên khủng long

         

Khủng long cá

Biển

Rất ngắn

Chi thành vây bơi

Vây đuôi to

Ăn cá, bạch tuộc

Khủng long cánh Trên

không

Ngắn

2 chi trước thành cánh, 2 chi sau yếu

Dài mảnh

Ăn cá

Khủng long bạo chúa

Cạn

Ngắn

2 chi trước ngắn, có móng vuốt, 2 chi sau to khỏe

Dài to

Ăn thịt

2. (trang 92 VBT Sinh học 7): Giải thích tại sao khủng long bị tiêu diệt còn những bò sát cỡ nhỏ trong những điều kiện ấy lại vẫn tồn tại và sống sót cho đến ngày nay.

Trả lời:

- Do sự thay đổi đột ngột về thời tiết từ nóng sang lạnh, làm cạn kiệt nguồn thức ăn, khủng long kích thước to nên không có chỗ ẩn náu và bị tuyệt chủng.

Những loài động vật kích thước nhỏ cần lượng thức ăn nhỏ và dễ dàng ẩn náu tránh rét nên không bị chết.

III. Đặc điểm chung (trang 92 VBT Sinh học 7)

1. (trang 92 VBT Sinh học 7): Em hãy lựa chọn các thông tin thích hợp dưới đây để điền vào bảng sau.

a) Không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường (động vật biến nhiệt)

b) Nằm trong hốc tai

c) Dài

d) Sừng khô

e) Chi yếu và có vuốt sắc

g) Cạn

h) Thụ tinh trong

i) Phổi có nhiều vách ngăn

k) Có cơ quan giao phối

l) 2 vòng, tim 3 ngăn (có vách hụt), máu đi nuôi cơ thể là máu pha

m) Có màng dai hoặc vỏ đá vôi bao bọc, giàu noãn hoàng

Trả lời:

Bảng. Đặc điểm chung của Bò sát

 

Môi trường sống

Vảy

Cổ

Vị trí màng nhĩ

Cơ quan di chuyển

Hệ hô hấp

Hệ tuần hoàn

Hệ sinh dục

Trứng

Sự thụ tinh

Nhiệt độ cơ thể

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Đặc điểm chung của Bò sát

g

d

c

b

e

i

l

k

m

h

a

Câu hỏi (trang 93 VBT Sinh học 7)

1. (trang 93 VBT Sinh học 7): Nêu môi trường sống của từng đại diện của ba bộ bò sát thường gặp. Em hãy điền dấu (+) vào bảng sau.

Trả lời:

Bảng. Môi trường sống của các đại diện của ba bộ Bò sát thường gặp

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 40

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán