18/04/2020 | 21:46:08

Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

A. Tóm tắt lý thuyết: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

Chim gồm 3 nhóm: Chim chạy, Chim bơi, Chim bay. Nhóm chim bay gồm hầu hết những loài chim hiện nay. Mỗi bộ Chim đều có cấu tạo thích nghi với đời sống của chúng. Chim là những động vật có xương sống thích nghi cao đối với sự bay lượn và với những điều kiện sống khác nhau. Chúng có những đặc điểm chung sau: mình có lông vũ bao phủ; chi trước biến đổi thành cánh; có mỏ sừng; phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi nuôi cơ thể, là động vật hằng nhiệt. Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ.

B. Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 146 Sinh học lớp 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

Bài 1: (trang 146 SGK Sinh 7)

Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 1:

Các bộ chim/ Đặc điểm

Bộ ngỗng (Vịt trời)

Bộ gà (Gà rừng)

Bộ chim ưng (Cắt đen)

Bộ cú (Cú lợn)

Mỏ

Mỏ dài, rộng, dẹp, bờ mỏ có những tấm sừng ngang

Mỏ ngắn, khỏe

Mỏ khỏe, quặp, sắc, nhọn

Mỏ quặp nhưng nhỏ hơn

Cánh

Cánh không đặc sắc

Cánh ngắn, tròn

Cánh dài, khỏe

Dài, phủ lông mềm

Chân

Chân ngắn, có màng bơi rộng nối liền 3 ngón trước

Chân to, móng cùn, con trống chân có cựa.

Chân to, khỏe, có vuốt cong sắc

Chân to, khỏe, có vuốt cong sắc

 

Đời sống

Bơi giỏi, bắt mồi dưới nước, đi lại vụng trên cạn

Kiếm mồi bằng cách bới đất, ăn hạt, cỏ non, chân khớp, giun, thân mềm

Chuyên săn bắt mồi về ban ngày, bắt chim, gặm nhấm, gà, vịt

Chuyên săn bắt mồi về ban đêm, bắt chủ yếu gặm nhấm, bay nhẹ nhàng không gây tiếng động

Bài 2: (trang 146 SGK Sinh 7)

Đặc điểm chung của lớp Chim?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 2:

Mành có lông vũ bao phủ, chi trước biến đổi thành cánh, có mỏ sừng, phổi có mạng ống khí và có túi khí tham gia vào hô hấp, tim có 4 ngăn, máu nuôi cơ thể là máu tươi, là động vật hằng nhiệt. Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.

Bài 3: (trang 146 SGK Sinh 7)

Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người?

Đáp án và hướng dẫn giải bài 3:

Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm (hại nông, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người). Chim được chăn nuôi (gia cầm) cung cấp thực phẩm, làm cảnh. Chim có lông (vịt, ngan ngỗng) làm chăn, đệm hoặc làm đồ trang trí (lông đà điểu). Chim được huấn luyện để săn mồi (cốc đế, chim ưng, đại bàng), chim phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngỗng trời, gà gô,...).

Chim có vai trò trong tự nhiên (vẹt ăn quả rụng phát tán cây rừng hoặc chim hút mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây...). Tuy nhiên có một số loài chim có hại cho kinh tế nông nghiệp như chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá...

I. Các nhóm chim (trang 99, 100 VBT Sinh học 7)

1. (trang 99 VBT Sinh học 7): Quan sát hình 44.1 và hình 44.2 SGK thảo luận và trả lời câu hỏi:

- Nêu đặc điểm cấu tạo của đà điểu thích nghi với tập tính chạy nhanh trên thảo nguyên, sa mạc khô nóng.

- Nêu đặc điểm cấu tạo của chim cánh cụt thích nghi với đời sống bơi lội

Em hãy điền các thông tin đúng vào bảng sau:

Trả lời:

Bảng. Đặc điểm cấu tạo ngoài của đà điểu và chim cánh cụt thích nghi với đời sống của chúng

Tên chim

Môi trường sống

Đặc điểm cấu tạo

Cánh

Cơ ngực

Chân

Số ngón

Màng bơi của ngón chân

Đà điểu

Cạn

Ngắn, yếu

Yếu

Cao, to, khỏe

2 hoặc 3 ngón

Không

Chim cánh cụt

Nước

Dài, khỏe

Khỏe

Ngắn

4 ngón

2. (trang 100 VBT Sinh học 7): Đọc bảng và hình 44.3 SGK, điền nội dung phù hợp vào chỗ trống trong bảng sau:

Trả lời:

Bảng 44.3. Đặc điểm cấu tạo ngoài một số bộ chim thích nghi với đời sống của chúng

Đặc điểm

Bộ Ngỗng

Bộ Gà

Bộ Chim ưng

Bộ Cú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Mỏ

Mỏ dài, rộng, dẹp, bờ mỏ có tấm sừng ngang

Mỏ ngắn, khỏe

Mỏ khỏe, quặp, sắc, nhọn

Mỏ quặp, nhưng nhỏ hơn

Cánh

Cánh không đặc sắc

Cánh ngắn, tròn

Cánh dài, khỏe

Dài, phủ lông mềm

Chân

Chân ngắn, có màng bơi rộng, nối liền 3 ngón trước

Chân to, móng cùn, con trống chân có cựa

Chân to, khỏe, có vuốt cong, sắc

Chân to, khỏe, có vuốt cong, sắc

Đời sống

Bơi giỏi, bắt mồi dưới nước, đi lại vụng về trên cạn

Kiếm mồi bằng cách bới đất ăn hạt, cỏ non, chân khớp, giun, thân mềm

Chuyên săn bắt mồi về ban ngày, bắt chim, gặm nhấm, gà, vịt

Chuyên săn mồi về ban đêm bắt chủ yếu gặm nhấm, bay nhẹ không gây tiếng động

Đại diện của từng bộ Chim

Vịt trời

Gà rừng

Cắt đen

Cú lợn

II. Đặc điểm chung của chim (trang 100 VBT Sinh học 7)

1. (trang 100 VBT Sinh học 7): Em hãy điền các thông tin phù hợp vào bảng sau.

Trả lời:

 

Đặc điểm chung của lớp Chim

Môi trường sống

Cạn, trên không, nước

Điều kiện sống

Điều kiện sống khác nhau

Bộ lông

Lông vũ

Chi trước

Biến thành cánh

Mỏ

Mỏ sừng không răng

Hệ hô hấp

Phổi có hệ thống ống khí, túi khí

Hệ tuần hoàn

Tim 4 ngăn

Sự sinh sản

Thụ tinh trong, đẻ trứng

Đặc điểm nhiệt độ cơ thể

Hằng nhiệt

Câu hỏi (trang 100, 101 VBT Sinh học 7)

1. (trang 100 VBT Sinh học 7): Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú theo bảng sau

Trả lời:

Đặc điểm

Bộ Ngỗng

Bộ Gà

Bộ Chim ưng

Bộ Cú

Mỏ

Mỏ dài, rộng, dẹp, bờ mỏ có tấm sừng ngang

Mỏ ngắn, khỏe

Mỏ khỏe, quặp, sắc, nhọn

Mỏ quặp, nhưng nhỏ hơn

Cánh

Cánh không đặc sắc

Cánh ngắn, tròn

Cánh dài, khỏe

Dài, phủ lông mềm

Chân

Chân ngắn, có màng bơi rộng, nối liền 3 ngón trước

Chân to, móng cùn, con trống chân có cựa

Chân to, khỏe, có vuốt cong, sắc

Chân to, khỏe, có vuốt cong, sắc

Đời sống

Bơi giỏi, bắt mồi dưới nước, đi lại vụng về trên cạn

Kiếm mồi bằng cách bới đất ăn hạt, cỏ non, chân khớp, giun, thân mềm

Chuyên săn bắt mồi về ban ngày, bắt chim, gặm nhấm, gà, vịt

Chuyên săn mồi về ban đêm bắt chủ yếu gặm nhấm, bay nhẹ không gây tiếng động

Đại diện của từng bộ Chim

Vịt trời

Gà rừng

Cắt đen

Cú lợn

2. (trang 101 VBT Sinh học 7): Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.

Trả lời:

Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm (hại nông, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người). Chim được chăn nuôi (gia cầm) cung cấp thực phẩm, làm cảnh. Chim có lông (vịt, ngan ngỗng) làm chăn, đệm hoặc làm đồ trang trí (lông đà điểu). Chim được huấn luyện để săn mồi (cốc đế, chim ưng, đại bàng), chim phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngỗng trời, gà gô,...).

Chim có vai trò trong tự nhiên (vẹt ăn quả rụng phát tán cây rừng hoặc chim hút mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây...). Tuy nhiên có một số loài chim có hại cho kinh tế nông nghiệp như chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá...

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán