26/05/2020 | 10:54:06

Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ

Đề bài

+ Hãy nêu đặc điểm cấu tạo trong của ếch để thích nghi với đời sống trên cạn.

+ Vẽ và ghi chú các phần cấu tạo của bộ não ếch. 

+ Hãy cho biết ếch có bị chết ngạt không nếu ta cho ếch vào một lọ đầy nước, đầu chúc xuống dưới? Từ kết quả thí nghiệm em có thể rút ra kết luận gì về sự hô hấp của ếch?

Lời giải chi tiết

* Đặc điểm cấu tạo trong của ếch để thích nghi với đời sống trên cạn:

- Xuất hiện phổi, hô hấp nhờ sự nâng hạ của thềm miệng.

- Tim 3 ngăn, có thêm vòng tuần hoàn phổi.

* Vẽ và ghi chú thích não ếch 

+ Ếch không bị chết ngạt khi nếu ta cho ếch vào một lọ đầy nước , đầu chúc xuống dưới. Vì ếch có thể hô hấp qua bề mặt da ở dưới nước 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán