50 dạng bài toán ôn thi THPT Quốc gia năm 2020

Chuyên mục: Toán học      Lượt xem : 4862      lượt tải : 907

Khái quát nội dung tài liệu 50 dạng toán ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán:

Khái quát nội dung tài liệu 50 dạng toán ôn thi tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán:

Dạng 1. Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp.

Dạng 2. Cấp số cộng và cấp số nhân.

Dạng 3. Giải bất phương trình mũ và lôgarit.

Dạng 4. Tính thể tích khối lăng trụ đứng.

Dạng 5. Hàm số mũ – lôgarít.

Dạng 6. Nguyên hàm.

Dạng 7. Thể tích khối đa diện (khối chóp).

Dạng 8. Khối nón – trụ – cầu (công thức thể tích khối nón).

Dạng 9. Diện tích mặt cầu.

Dạng 10. Tính đơn điệu của hàm số.

Dạng 11. Rút gọn biểu thức lôgarit đơn giản.

Dạng 12. Khối nón – trụ – cầu.

Dạng 13. Tìm điểm cực trị của hàm số.

Dạng 14. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

Dạng 15. Tiệm cận của đồ thị hàm số.

Dạng 16. Bất phương trình logarit.

Dạng 17. Sự tương giao đồ thị.

Dạng 18. Nguyên hàm – tích phân.

Dạng 19. Xác định số phức liên hợp khi đã biết số phức.

Dạng 20. Số phức (tìm phần thực của tổng hai số phức).

Dạng 21. Tìm điểm biểu diễn của số phức.

Dạng 22. Xác định hình chiếu của điểm lên mặt phẳng.

Dạng 23. Xác định tâm bán kính diện tích thể tích của mặt cầu.

Dạng 24. Phương trình mặt phẳng.

Dạng 25. Phương trình đường thẳng.

Dạng 26. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Dạng 27. Cực trị hàm số khi biết bảng biến thiên hoặc đồ thị hàm số.

Dạng 28. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Dạng 29. Logarit có tham số.

Dạng 30. Sự tương giao của hai đồ thị.

Dạng 31. Bất phương trình mũ – logarit.

Dạng 32. Mặt nón – mặt trụ – mặt cầu.

Dạng 33. Nguyên hàm – tích phân.

Dạng 34. Ứng dụng tích phân (tính diện tích hình phẳng).

Dạng 35. Số phức.

Dạng 36. Các bài toán liên quan đến nghiệm của số phức.

Dạng 37. Phương trình đường thẳng trong Oxyz.

Dạng 38. Viết phương trình đường thẳng.

Dạng 39. Tổ hợp – xác suất(xác suất của biến cố).

Dạng 40. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.

Dạng 41. Tính đơn điệu của hàm số.

Dạng 42. Hàm số mũ hàm số logarits (bài toán thực tế).

Dạng 43. Xác định các hệ số của hàm số nhất biến.

Dạng 44. Khối nón trụ cầu.

Dạng 45. Tích phân liên quan đến hàm ẩn.

Dạng 46. Tìm số nghiệm của phương trình.

Dạng 47. Tiệm cận của đồ thị hàm số.

Dạng 48. GTLN – GTNN của hàm phụ thuộc tham số trên đoạn.

Dạng 49. Thể tích khối đa diện (thể tích khối đa diện được cắt ra từ một khối khác).

Dạng 50. Phương trình mũ – lôgarit.

Hãy tải file về để xem chi tiết đề thi và đáp án.

Danh sách các File tài liệu

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán