Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học số 2 Vinh Quang, Tuyên Quang

Chuyên mục: Toán học      Lượt xem : 620      lượt tải : 232

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học số 2 Vinh Quang, Tuyên Quang là đề thi giữa kì 1 môn Toán có đáp án đi kèm, dành cho các bạn học sinh lớp 5 luyện đề, ôn tập và cùng cố kiến thức nhằm chuẩn bị tốt nhất cho bài thi học kì 1 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học số 2 Vinh Quang, Tuyên Quang là đề thi giữa kì 1 môn Toán có đáp án đi kèm, dành cho các bạn học sinh lớp 5 luyện đề, ôn tập và cùng cố kiến thức nhằm chuẩn bị tốt nhất cho bài thi học kì 1 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 VINH QUANG

Họ và tên:.............................................

 Lớp: 5 

Thứ      ngày     tháng      năm 2013

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời gian giao nhận đề)

I. Trắc nghiệm khách quan

* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

1. Phân số 11/25 viết thành phân số thập phân là :

A. 11/100                   B. 25/100                   C. 44/100

2. Viết 1/10 dưới dạng số thập phân được:

A. 1,0                        B. 0,1                        C. 0,01

3. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

a. 14 tấn 6 kg = .........kg.

A. 1406                    B. 14006                     C. 1460

b. 2 dam2 49 m2 = .........m2

A. 249                     B. 2049                        C. 2490

4. Một khu đất hình chữ nhật có kích thước ghi trên hình vẽ dưới:

a. Diện tích của khu đất đó là:

A. 1 ha

B. 1 km2

C. 10 ha

b. Chu vi khu đất đó là:

A. 650 m

B. 1000 m

C. 1300 m

5. Giá trị của chữ số 5 trong số thập phân 37,085 là:

A. 5/10                    B. 5/100                     C. 5/100

6. Số năm mươi sáu phẩy bẩy mươi hai được viết là:

A. 56,72                  B. 56,702                   C. 56,072

II. Trắc nghiệm tự luận (6 điểm)

1. Viết số thập phân.

a) Không đơn vị, bốn phần trăm :...............................................................................

b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm :............................................

2. Tính:

3. Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

8,09; 8,9; 8,89; 8,8; ...................................................................................

4. Mua 12 quyển vở hết 18.000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

a

a

a

b

Đáp án 

C

B

B

A

C

C

C

A

II. Trắc nghiệm tự luận (6 điểm)

Câu 1: 1đ a) 0,04 b) 32,85

Câu 2: 2đ (mỗi ý đúng 0,5đ)

Câu 3: (1 điểm)

8,09; 8,8; 8,89; 8,9

Câu 4: (2 điểm)

Bài giải

Giá tiền một quyển vở là:

18.000 : 12 = 1.500 (đồng)

60 quyển vở mua hết số tiền là:

1.500 x 60 = 90.000 (đồng)

Đáp số: 90.000 (đồng)

* Học sinh có thể giải theo cách khác.

Hãy tải file về để xem chi tiết đề thi và đáp án.

Danh sách các File tài liệu

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn