Đề thi Chính thức môn Lịch sử THPT quốc gia 2017 Mã đề 319 file pfd

Chuyên mục: Môn lịch sử      Lượt xem : 574      lượt tải : 350

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, từ năm Pháp đã nhận viện trợ của nước nào?

Câu 1. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử năm
A.    phá thế độc quyền về vũ khí nguyển tử của Mỹ.
B.    buộc các nước phương Tây phải đặt quan hệ ngoại giao với c. chứng tỏ Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom D. ỉàm đảo lộn hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mỹ.
Câu 2. Một trong những cơ quan chính của Liên hợp quốc được quy í ịnh trong Hiến chương (năm 1945) là A. Ngân hàng Thế giới.    B. Tổ chức Ỳ tế Thế    giới
c. Đại hội đồng.    D. Quỹ Nhi (lồng.
Câu 3, Sự phát ừiển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế
A. đa dạng hóa.    B. toàn cầu hóa.
c. hòa hoân tạm thời.    D. hợp tác vè. đấu tranh.
Câu 4. Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện có ảnh hưởng
A.    Quốc tế Cộng sản được thành lập.
B.    phe Hiệp ước giành thắng lợi trong chiến tranh, c. các nước thắng ừận họp Hội nghị Vécxai.
D. nước Pháp giành thắng lợi ừong chiến tranh.
Câu 5. Trong cuộc chiến ừanh xâm lược Đông Dương, từ năm Pháp đã nhận viện ừợ của nước nào?

Hãy tải file về để xem chi tiết đề thi và đáp án.

Danh sách các File tài liệu

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn