Tổng hợp tài liệu Ngữ Văn cô Thu Trang - phần 1 (sưu tầm)

Chuyên mục: Môn văn học      Lượt xem : 6222      lượt tải : 1007

Tài liệu gồm các phần: phân tích bài thơ Việt Bắc, Sóng, Đất nước, Tây Tiến, các đề nghị luận xã hội, nghị luận văn học...

Tài liệu gồm các phần: phân tích bài thơ Việt Bắc, Sóng, Đất nước, Tây Tiến, các đề nghị luận xã hội, nghị luận văn học...

Hãy tải file về để xem chi tiết đề thi và đáp án.

Danh sách các File tài liệu

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán