09/06/2014 | 16:24:33

Cực trị của hàm số

Định nghĩa Giả sử hàm số f xác định trên tập hợp (D)  (D∈R) và x0∈D a) x0 được gọi là một điểm cực đại của hàm số f  nếu tồn tại một khoảng (a; b) Chứa điểmx0 sao cho(a;b)⊂D f(x)<f(x0)với mọi x∈(a;b)∖{x0} Khi đóf(x0)được gọi là giá trị cực đại của hàm số f. b) x0 được gọi là một điểm cực tiểu của hàm số f nếu tồn tại một khoảng (a ; b) chứa điiểm x0 sao cho(a;b)⊂Dvà f(x)>f(x0)với mọi x∈(a;b)∖{x0} Khi đóf(x0) được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số f Điểm cực đại và cực tiểu được gọi chung là điểm cực tri. Giá trị cực đại và cực tiểu được gọi  chung là cực trị

Điều kiên cần và đủ để hàm số đạt cực trị
Định lí 1 :
Giả sử hàm số f đạt cực trị tại điểm x0 khi đó , nếu f có đạo hàm tại x0thìf′(x0)=0
Điều ngược lại có thể không đúng
.Chú ý :
Hàm số có thể đạt cưc trị tại một điểm mà tại đó hàm số không có đạo hàm chẳng hạn , hàm số y=f(x)=|x| xác định trên  . Vì f(0)=0 và f(x)>0với mọi x≠0 nên hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 0.
Dễ thấy hàm số y=|x|không có đạo hàm tại điểm x = 0
 
Như vậy, một hàm số chỉ có thể đạt cực trị tại một điểm mà tại đó đạo hàm của hàm số bằng 0, hoặc tại đó hàm số không có đạo hàm.
3. Điều kiện đủ để hàm số đạt cực trị
 Định lí 2:
Gỉả sử hàm số f liên tục trên khoảng ( a ;b ) chứa điểm x0 Và có đạo hàm trên khoảng (a;x0)&(x0;b).  Khi đó
a) Nếuf′(x)<0 với mọix∈(a;x0)vàf′(x)>0 với mọix∈(x0;b) thì hàm số f đạt cực tiểu tại điểm x0.
b) Nếu f′(x)>0với mọi x∈(a;x0)và f′(x)<0với mọi x∈(x0;b)thì hàm số f đạt cực đại tại điểmx0.
Nói một cách khác
a, Nếu f′(x)đổi dấu từ âm sang dương khi x qua điểm x0(theo chiều tăng) thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm x0.
b, Nếuf′(x)đổi dấu từ dương sang âm khi x qua điểm x0(theo chiều tăng) thì hàm số đạt cực đại tại điểm x0.
Quy tắc
1)tìmf′(x)
2)tìm các điểm xi(i=1,2,..)tại đó đạo hàm của hàm số bằng 0 hoặc hàm số liên tục nhưng không có đạo hàm
3) Xét dấu f′(x). Nếu f′(x) đổi dấu khi x qua điểm xi thì hàm số đạt cực trị tại xi.
Định lí 3
Gỉa sử hàm số f có đạo hàm cấp 1 trên khoảng ( a ; b ) chứa điểm x0 ; f′(x0)=0và f có đạo hàm cấp hai khác 0 tại điểm x0.
a) Nếuf′′(x0)<0  thì hàm số f đạt cực đại tại điểm x0.
b) Nếu f′′(x0)>0thì hàm số f đạt cực tiểu tại điểmx0
Quy tắc 2
1)Tìm f′(x)
2)Tìm các nghiệmxi(i=1,2,..).của phương trình f′(x)=0
3)Tìmf′′(x)và tínhf′′(xi)
Nếuf′′(xi)<0thì hàm số đạt cực đại tại điểm xi
Nếu f′′(xi)>0thì hàm số đạt cực tiểu tại điểm xi

 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn