17/07/2014 | 10:03:28

Khái niệm về mặt tròn xoay

Khái niệm trục của đường tròn: Trục của đường tròn (O;R) là đường thẳng đi qua O và vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn đó.

Dễ thấy rằng khi điểm M không nằm trên đường thẳng  Δ thì có 1 đường tròn duy nhất qua M có trục là  Δ. Ta ký hiệu đường tròn đó là  (CM)
 Định nghĩa: Trong không gian cho hình (H) và đường thẳng  Δ. Hình gồm tất cả các đường tròn  (CM)với M thuộc (H) gọi là hình tròn xoay sinh bởi (H) khi quay quanh  Δ. Đường thẳng  Δ gọi là trục của hình tròn xoay đó.
Khi hình (H) là 1 đường thì hình tròn xoay sinh bởi nó gọi là mặt tròn xoay

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán