300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 (Phần 1)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 60 phút; cập nhật 21/04/2020
Thời gian làm bài thi 60 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 346 lượt xem Lượt thi 12 lượt thi

Câu 1

Chính trị xuất hiện khi nào?

A.

Khi nhà nước ra đời

B.

Khi xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo

C.

Khi có sự xuất hiện các đảng phái chính trị

D.

Khi xã hội có sự phân chia giai cấp

Câu 2

Hoàn thành định nghĩa sau: Chính trị là khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người, giai cấp, đảng phái, dân tộc trong việc …, …, …. và …..quyền lực chính trị

A.

giành, giữ, tổ chức, thực thi

B.

giữ, giành, tổ chức, thực thi

C.

đấu tranh, giành thắng lợi, tổ chức chính quyền, thực thi quyền lực

D.

đấu tranh giai cấp, giành chính quyền, tổ chức bộ máy, thực thi quyền lực

Câu 3

Trong trường nghề, môn chính trị có mấy chức năng cơ bản ?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn