Bài kiểm tra kỳ 1 môn Lịch sử năm 2018 - Trường THPT Ngô sỹ Liêm

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 21/11/2017
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 21/11/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 4,964 lượt xem Lượt thi 936 lượt thi

Câu 1

Ấn Độ tuyên bố độc lập vào thời gian nào?

A.

Ngày 26-1-1950

B.

Ngày 26-2-1950

C.

Ngày 26-1-1951

D.

Ngày 19-2-1950

Câu 2

Nét đáng chú ý trong đời sống văn hóa Nhật Bản mà Việt Nam cần học tập là gì?

A.

Sự hòa tan trong qáu trình hội nhập

B.

Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại

C.

Sự gìn gữ bản sắc văn hóa của dân tộc

D.

Sự hiện đại cùng với sự phát triển của nền kinh tế - khoa học kĩ thuật

Câu 3

Bản chất của mối quan hệ giữa Asean với các nước Đông Dương trong những năm từ 1967 đến 1979

A.

ít quan hệ

B.

đối đầu căng thẳng

C.

hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa

D.

chuyển từ đối đầu sang đối thoại hợp tác

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn