ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI QUỐC GIA NĂM 2020 Môn thi : HÓA HỌC

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 20/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 595 lượt xem Lượt thi 33 lượt thi

Câu 1

Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

A.

Ag

B.

Al

C.

Fe

D.

Cu

Câu 2

Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường?

A.

Ag.

B.

Na.

C.

Mg

D.

Al

Câu 3

Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, gây hiệu ứng nhà kính. Khí X là

A.

CO2.

B.

CO2.

C.

N2.

D.

O2.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn