Câu trắc nghiệm 15 phút về Từ trường cơ bản (Phần 1)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 26/05/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 279 lượt xem Lượt thi 3 lượt thi

Câu 1

Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

A.

Sắt và hợp chất của sắt;

B.

Niken và hợp chất của niken;

C.

Cô ban và hợp chất của cô ban;

D.

Nhôm và hợp chất của nhôm.

Câu 2

Đặt hai cực của hai nam châm lại gần nhau thấy chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây là sai?

A.

Hai cực gần nhau của hai nam châm là hai cực khác tên

B.

Hai cực xa nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên

C.

Hai cực gần nhau của hai nam châm là hai cực cùng tên

D.

Câu C và B đúng.

Câu 3

Nhận định nào sau đây không đúng về nam châm?

A.

Mọi kim nam châm khi nằm cân bằng thì nó luôn nằm theo hướng Bắc – Nam

B.

Các cực cùng tên của các nam châm thì đẩy nhau;

C.

Mọi nam châm đều hút được sắt;

D.

Mọi nam châm bao giờ cũng có hai cực phân biệtĐiều này chỉ đúng khi kim nam châm nằm cân bằng ở trạng thái tự do.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn