Câu trắc nghiệm 15 phút về Từ trường cơ bản (Phần 2)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 27/05/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 847 lượt xem Lượt thi 13 lượt thi

Câu 1

Chọn một đáp án sai.

A.

Khi một dây dẫn có dòng điện đặt song song với đường cảm ứng từ thì không chịu tác dụng bởi lực từ

B.

Khi dây dẫn có dòng điện đặt vuông góc với đường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên dây dẫn là cực đại

C.

Giá trị cực đại của lực từ tác dụng lên dây dẫn dài l có dòng điện I đặt trong từ trường đều B là Fmax = IBl

D.

Khi dây dẫn có dòng điện đặt song song với đường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên dây là Fmax = IBl

Câu 2

Chọn một đáp án sai “lực từ tác dụng lên một dây dẫn có dòng điện đi qua đặt vuông góc với đường sức từ sẽ thay đổi khi”:

A.

dòng điện đổi chiều

B.

từ trường đổi chiều

C.

cường độ dòng điện thay đổi

D.

dòng điện và từ trường đồng thời đổi chiều

Câu 3

Một khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Kết luận nào sau đây là không đúng?

A.

Luôn có lực từ tác dụng lên tất cả các cạnh của khung

B.

Lực từ tác dụng lên các cạnh của khung khi mặt phẳng khung dây không song song với đường sức từ

C.

Khi mặt phẳng khung dây vuông góc với vectơ cảm ứng từ thì khung dây ở trạng thái cân bằng

D.

Mômen ngẫu lực từ có tác dụng làm quay khung dây về trạng thái cân bằng bền

Câu 4

Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:

A.

 

B.

C.

D.

Câu 5

Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:

A.

B.

C.

D.

Câu 6

Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ:

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Phát biểu nào dưới đây là đúng? Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ.

A.

Lực từ luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện.

B.

Lực từ tăng khi tăng cường độ dòng điện

C.

Lực từ giảm khi tăng cường độ dòng điện

D.

Lực từ đổi chiều khi ta đổi chiều dòng điện

Câu 8

Một khung dây mang dòng điện I đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ (Hình vẽ). Kết luận nào sau đây là đúng về lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây

A.

bằng không

B.

có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây

C.

nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với các cạnh và có tác dụng kéo dãn khung

D.

nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với các cạnh và có tác dụng nén khung

Câu 9

Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ chiều như hình vẽ thì lực từ có tác dụng gì:

A.

lực từ làm dãn khung

B.

lực từ làm khung dây quay

C.

lực từ làm nén khung

D.

lực từ không tác dụng lên khung

Câu 10

Chọn phát biểu sai. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của một dòng điện chạy trong một dây dẫn có dạng nhất định

A.

tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây ra từ trường

B.

không phụ thuộc vào dạng hình học của dây dẫn

C.

phụ thuộc vào vị trí điểm ta xét

D.

phụ thuộc vào môi trường xung quanh

Câu 11

Đơn vị đo cảm ứng từ là

A.

V/m (vôn trên mét)

B.

N (Niu-tơn)

C.

Wb (vê – be)

D.

T (tesla)

Câu 12

Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường:

A.

thẳng vuông góc với dòng điện

B.

tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện

C.

tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm trên dòng điện

D.

tròn vuông góc với dòng điện

Câu 13

Nhận định nào sau đây không đúng về cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

A.

phụ thuộc bản chất dây dẫn;

B.

phụ thuộc môi trường xung quanh;

C.

phụ thuộc hình dạng dây dẫn;

D.

phụ thuộc độ lớn dòng điện.

Câu 14

Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây?

A.

Vuông góc với dây dẫn;

B.

Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện;

C.

Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn;

D.

Tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn

Câu 15

Một dây dẫn thẳng dài có cường độ I. Cảm ứng từ tại điểm cách dây một khoảng r có giá trị

A.

B.

C.

D.

Câu 16

Cho dây dẫn thẳng dài mang dòng điện. Khi điểm ta xét gần dây hơn 2 lần và cường độ dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ

A.

tăng 4 lần

B.

không đổi

C.

tăng 2 lần

D.

giảm 4 lần.

Câu 17

Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:

A.

B.

C.

D.

Câu 18

Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:

A.

B.

C.

D.

Câu 19

Hình vẽ nào dưới đây xác định đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn:

A.

B.

C.

D.

Câu 20

Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn:

A.

B.

C.

D.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán