Câu trắc nghiệm 15 phút về Từ trường cơ bản (Phần 3)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 27/05/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 27/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 888 lượt xem Lượt thi 15 lượt thi

Câu 1

Hình vẽ nào dưới đây xác định sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn:

A.

B.

C.

D.

Câu 2

Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện không phụ thuộc

A.

bán kính tiết diện dây dây

B.

bán kính vòng dây

C.

cường độ dòng điện chạy trong dây

D.

môi trường xung quanh.

Câu 3

Tìm phát biểu sai về cảm ứng từ của từ trường do dòng điện chạy trong vòng dây tròn gây ra tại tâm:

A.

phụ thuộc vào vị trí điểm ta xét.

B.

phụ thuộc vào cường độ dòng điện.

C.

phụ thuộc vào bán kính dòng điện.

D.

độ lớn luôn bằng 2π.10-7I/R nếu đặt trong không khí.

Câu 4

Một dây dẫn hình tròn bán kính R có cường độ I. Cảm ứng từ tại tâm vòng dây có giá trị

A.

2π.10-7IR

B.

2π.10-7I/R

C.

4π.10-7I/R

D.

2.10-7I/R

Câu 5

Nếu cường độ dòng điện trong dây tròn tăng 2 lần và đường kính vòng dây tròn tăng 2 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây

A.

không đổi

B.

tăng 2 lần

C.

tăng 4 lần

D.

giảm 2 lần

Câu 6

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

A.

B.

C.

D.

Câu 7

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện:

A.

B.

C.

D.

Câu 8

Các đường sức từ trường bên trong ống dây mang dòng điện

A.

là các đường tròn và là từ trường đều

B.

là các đường thẳng vuông góc với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều

C.

là các đường thẳng song song với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều

D.

các đường xoắn ốc, là từ trường đều

Câu 9

Cảm ứng từ trong lòng ống dây hình trụ khi có dòng điện không đổi chạy qua

A.

luôn bằng 0

B.

tỉ lệ với chiều dài ống dây

C.

là đồng đều

D.

tỉ lệ với tiết diện ống dây

Câu 10

Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn phụ thuộc

A.

chiều dài ống dây

B.

số vòng dây của ống

C.

đường kính ống

D.

số vòng dây trên một mét chiều dài ống

Câu 11

Khi cho dòng điện có cường độ I đi vào dây dẫn quấn đều N vòng quanh một lõi hình trụ có chiều dài l thì cảm ứng từ trong lòng ống dây được tính bằng công thức

A.

B.

C.

D.

Câu 12

Khi cường độ dòng điện giảm 2 lần và đường kính ống dây tăng 2 lần nhưng số vòng dây và chiều dài ống không đổi thì cảm ứng từ sinh bởi dòng điện trong ống dây

A.

giảm 2 lần

B.

tăng 2 lần

C.

không đổi

D.

tăng 4 lần

Câu 13

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên:

A.

B.

C.

D.

A và B

Câu 14

Lực Lo – ren – xơ là

A.

lực Trái Đất tác dụng lên vật

B.

lực điện tác dụng lên điện tích

C.

lực từ tác dụng lên dòng điện

D.

lực từ tác dụng lên điện tích chuyển động trong từ trường

Câu 15

Phương của lực Lo – ren – xơ không có đặc điểm

A.

vuông góc với véc tơ vận tốc của điện tích

B.

vuông góc với véc tơ cảm ứng từ

C.

vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ vận tốc và véc tơ cảm ứng từ

D.

vuông góc với mặt phẳng thẳng đứng

Câu 16

Một hạt mang điện có điện tích qo chuyển động với vận tốc v trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ B, gọi α là góc hợp bởi  thì lực Lo-ren-xơ tác dụng lên điện tích đó có biểu thức

A.

B.

C.

D.

Câu 17

Độ lớn của lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào

A.

giá trị của điện tích

B.

độ lớn vận tốc của điện tích

C.

độ lớn cảm ứng từ

D.

khối lượng của điện tích

Câu 18

Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:

A.

B.

C.

D.

Câu 19

Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên electron và hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều:

A.

B.

C.

D.

Câu 20

Khi vận độ lớn của cảm ứng từ và độ lớn của vận tốc điện tích cùng tăng 2 lần thì độ lớn lực Lo – ren – xơ

A.

tăng 4 lần

B.

tăng 2 lần

C.

không đổi

D.

giảm 2 lần

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán