Câu trắc nghiệm Mắt - Các dụng cụ quang nâng cao (Phần 1)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 20 phút; cập nhật 01/06/2020
Thời gian làm bài thi 20 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 01/06/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 748 lượt xem Lượt thi 14 lượt thi

Câu 1

Một mắt không có tật có khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc là 22mm. Điểm cực cận cách mắt 25cm. Tiêu cự của thủy tinh thể khi mắt điều tiết mạnh nhất là:

A.

f = 20,22mm

B.

f = 21mm

C.

f = 22mm

D.

f = 20,22mm

Câu 2

Một mắt không có tật có khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc là 22mm. Điểm cực cận cách mắt 25cm. Tiêu cự của thủy tinh thể khi mắt không điều tiết là:

A.

f = 20,22mm

B.

f = 21mm

C.

f = 22mm

D.

f = 20,22mm

Câu 3

Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 15cm và giới hạn nhìn rõ là 35cm. Độ tụ của kính phải đeo sát mắt là:

A.

D = 2điốp

B.

D = - 2điốp

C.

D = 1,5điốp

D.

D = -0,5điốp

Câu 4

Mắt một người có điểm cực cận và cực viễn cách mắt tương ứng là 0,4 m và 1m. Để nhìn thấy một vật ở rất xa mà không phải điều tiết, tiêu cự của thấu kính mà người đó phải đeo sát mắt có giá trị:

A.

f = 1m

B.

f = -1m

C.

f = -0,4m

D.

f = 0,4m

Câu 5

Một người nhìn rõ vật cách mắt từ 10cm đến 2m. Để sửa tật người này cận đeo sát mắt kính có độ tụ:

A.

D = 0,5dp

B.

D = 1dp

C.

D = – 0,5dp

D.

D = - 1dp

Câu 6

Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận cách mắt 12cm. Nếu người đó muốn nhìn rõ một vật ở xa vô cực mà không phải điều tiết thì phải đeo sát mắt một thấu kính có độ tụ là:

A.

-8,33 điôp

B.

8,33 điôp

C.

-2 điôp

D.

2 điôp

Câu 7

Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 51,5cm. Để nhìn rõ vật ở vô cực không phải điều tiết, người này đeo kính cách mắt 1,5cm. Độ tụ của kính là:

A.

+ 0,5dp

B.

+ 2dp

C.

– 0,5dp

D.

– 2dp

Câu 8

Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 11 cm và điểm cực viễn cách mắt 51 cm. Kính đeo cách mắt 1 cm. Để sửa tật này phải đeo kính gì? Độ tụ bao nhiêu?

A.

Kính phân kì D = -1dp

B.

Kính phân kì D = -2dp

C.

Kính hội tụ D = 1dp

D.

Kính hội tụ D = 2dp

Câu 9

Một người chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt ít nhất 15cm. Muốn nhìn rõ vật cách mắt ít nhất 25cm thì đeo sát mắt một kính có độ tụ D:

A.

0,5 điốp

B.

-0,5 điốp

C.

2 điốp

D.

-8/3 điốp

Câu 10

Một người có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 50cm. Để đọc được dòng chữ cách mắt 30cm thì phải đeo sát mắt kính có độ tụ :

A.

D = 2,86 điốp

B.

D = 1,33 điốp

C.

D = 4,86 điốp

D.

D = -1,33 điốp

Câu 11

Một người khi không đeo kính nhìn rõ các vật cách mắt từ 0,4m đến 100cm. Để nhìn rõ vật cách mắt 25cm thì đeo sát mắt kính có độ tụ là:

A.

2,5điốp

B.

-1,5điốp

C.

1,5điốp

D.

-2,5điốp

Câu 12

Một mắt viễn thị có điểm cực cận cách mắt 100cm. Để đọc được trang sách cách mắt 20cm, mắt phải đeo kính gì và có độ tụ bao nhiêu (coi kính đeo sát mắt).

A.

Kính phân kì D = -4dp

B.

ính phân kì D = -2dp

C.

Kính hội tụ D = 4dp

D.

Kính hội tụ D = 2 dp

Câu 13

Một mắt viễn thị có điểm cực cận cách mắt 40cm. Để đọc được trang sách cách mắt 25cm, mắt phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu biết kính đeo cách mắt 1 cm.

A.

1,5dp

B.

1dp

C.

1,603dp

D.

2dp

Câu 14

Một người viễn thị nhìn rõ vật bắt đầu từ khoảng cách d1 = 1/3 (m) khi không dùng kính và khi dùng kính nhìn rõ vật từ khoảnh cách d2 = 1/4 (m). Độ tụ của kính người đó là:

A.

0,5 dp

B.

1 dp

C.

0,75 dp

D.

2 dp

Câu 15

Một người viễn thị có đeo sát mắt một kính có độ tụ +2 điôp thì nhìn rõ một vật gần nhất nằm cách mắt là 25cmKhoảng nhìn rõ nhất của mắt người ấy có thể nhận giá trị:

A.

OCC = 30cm

B.

OCC = 50cm

C.

OCC = 80cm

D.

Một giá trị khác

Câu 16

Một người không đeo kính chỉ nhìn rõ các vật cách mắt xa trên 50cm. Mắt người này bị tật cận thị hay viễn thị? Muốn nhìn rõ vật cách mắt gần nhất 25cm thì cần phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu ? (Kính đeo sát mắt)

A.

Mắt bị cận thị ; D = - 2 dp

B.

Mắt bị viễn thị ; D = - 6 dp

C.

Mắt bị cận thị ; D = 6 dp

D.

Mắt bị viễn thị ; D =  2 dp

Câu 17

Một người lúc về già chỉ nhìn rõ các vật nằm cách mắt trong khoảng từ 30cm đến 40cm. Để có thể nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết thì phải đeo kính có độ tụ bằng bao nhiêu?

A.

3,33 dp

B.

2,5 dp

C.

-2,5 dp

D.

-3, 33 dp

Câu 18

Một người đứng tuổi khi nhìn vật ở xa thì không cần đeo kính, nhưng khi đeo kính có độ tụ 1dp thì nhìn rõ vật cách mắt gần nhất 25cm (kính đeo sát mắt). Độ biến thiên độ tụ của mắt người đó bằng:

A.

5 điốp

B.

8 điốp

C.

3 điốp

D.

9 điốp

Câu 19

Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm. Khi đeo kính sửa (kính đeo sát mắt, nhìn vật ở vô cực không phải điều tiết), người ấy nhìn vật gần nhất cách mắt là:

A.

16,7cm

B.

22,5cm

C.

17,5cm

D.

15cm

Câu 20

Một người cận thị lớn tuổi có khoảng nhìn rõ của mắt từ 50cm đến 67cm. Khi đeo kính sửa (kính đeo sát mắt), để người ấy nhìn vật gần nhất cách mắt là 25cm thì phải đeo kính có độ tụ là:

A. 2dp B.

3dp

C.

1dp

D.

4dp

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán