Đề khảo sát chất lượng THPTQG Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An môn Lịch sử Năm 2019 - 2020 lần 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 19/05/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 1,600 lượt xem Lượt thi 140 lượt thi

Câu 1

Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập (1949) do ai đứng đầu?

A. Chu Ân Lai B. Mao Trạch Đông
C. Lưu Thiếu Kỳ D. Tưởng Giới Thạch

Câu 2

Trong y học Ayurveda của Ấn Độ lá trầu không còn được dùng:

A.

Như một loại thuốc kích dục

B.

Để điều trị chứng đau đầu, viêm khớp

C.

Làm dịu bệnh đau răng

D.

Thuốc kháng sinh

Câu 3

Biến đổi lớn nhất của các nước Đông Nam á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Các nước Đông Nam á đều giành được độc lập

B.

Các nước Đông Nam á đều gia nhập ASEAN

C.

Các nước Đông Nam á trở thành nước công nghiệp mới (NIC)

D.

Tất cả đều đúng

Câu 4

Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập tại đâu?

A.

Số nhà 48 phố Hàng Ngang – Hà Nội

B.

Số nhà 48 phố Hàng Quạt – Hà Nội

C.

Số nhà 48 phố Hàng Buồm – Hà Nội

D.

Số nhà 84 phố Hàng Ngang – Hà Nội

Câu 5

Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) xác định cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta theo hình thái

A.

Khởi nghĩa vũ trang

B.

Đi từ khởi nghĩa từng phần lên tổng khởi nghĩa

C.

Chuyển giữ gìn lực lượng sang thế tiến công

D.

Dùng bạo lực cách mạng để đánh bại kẻ thù

Câu 6

Vai trò chủ yếu của hội Việt Nam cách mạng thanh niên đối với cách mạng Việt Nam là

A.

Truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam

B.

Truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam

C.

Tập hợp giai cấp tư sản dân tộc tham gia cách mạng

D.

Tập hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia cách mạng

Câu 7

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương xây dựng

A.

một thể chế chính trị độc lập.

B.

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

C.

nhà nước dân chủ kiểu mới.

D.

chế độ pháp quyền nhân dân.

Câu 8

Từ lúc Hội nghị Giơ-ne-vơ khai mạc đến lúc những văn bản của Hội nghị được kí kết mất khoảng thời gian bao lâu?

A.

90 ngày

B.

80 ngày

C.

85 ngày  

D.

95 ngày

Câu 9

Vì sao Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945 ở Đông Dương?

A.

Thất bại gần kề của phe phát xít nói chung và của Nhật nói riêng

B.

Nhật Bản tiến hành theo kế hoạch chung của phe phát xít

C.

Mâu thuẫn Nhật - Pháp trở lên gay gắt

D.

Phong trào cách mạng dâng cao gây cho Nhật nhiều khó khăn

Câu 10

Chủ trương "vô sản hóa" của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã góp phần

A.

thúc đẩy sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên

B.

lôi kéo tay sai và quân đội Pháp đi theo cách mạng

C.

thúc đẩy phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ tự phát sang tự giác

D.

thúc đẩy sự phân hóa của Việt Nam quốc dân Đảng

Câu 11

Điểm khác nhau giữa chiến tranh đặc biệt và "Việt nam hóa chiến tranh" là gì? 

A.

Hình thức chiến tranh thực dân mới của Mỹ.

B.

Có sự phối hợp đáng kể cuả lực lượng chiến đấu Mỹ. 

C.

Dưới sự chỉ huy cuả hệ thống cố vấn quân sự Mỹ.

D.

Sử dụng lực lượng chủ yếu là quân nguỵ. 

Câu 12

Kế hoạch Nava khi mới ra đời đã hàm chứa yếu tố thất bại vì:

A.

phong trào chiến tranh du kích tại Việt Nam đang phát triển.

B.

không đủ quân để tập trung binh lực xây dựng lực lượng cơ động. 

C.

bị mất quyền chủ động chiến lược trên toàn chiến trường Đông Dương.

D.

ra đời trong khó khăn bị động, mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán sâu sắc.

Câu 13

Việt Nam Quốc Dân Đảng là một tổ chức Đảng chính trị theo xu hướng 

A.

Dân chủ vô sản. 

B.

Dân chủ tư sản. 

C.

Dân chủ tiểu tư sản. 

D.

Dân chủ vô sản và tư sản. 

Câu 14

Nhận định nào dưới đây về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là đúng?

A.

Hòa hoãn, tích cực

B.

Hòa bình, trung lập

C.

Tích cực, tiến bộ

D.

Trung lập, tích cực

Câu 15

Trong những năm 1973-1991, sự phát triển kinh tế Nhật Bản thường xen kẽ với những giai đoạn suy thoái ngắn, chủ yếu là do

A.

thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp đáng kể

B.

tác động của cuộc khùng hoảng năng lượng thế giới

C.

sự cạnh tranh của Mỹ và các nước Tây Âu

D.

sự cạnh tranh mạnh mẽ của Trung Quốc và Ấn Độ

Câu 16

Bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã xác định lực lượng của cách mạng Việt nam bao gồm:

A.

Công nhân, nông dân, tiểu tư sản và trí thức

B.

Công nhân, nông dân,tư sản, trí thức

C.

Công nhân, nông dân, tư sản, tiểu tư sản

D.

Công nhân,nông dân, tiểu tư sản và trung tiểu địa chủ

Câu 17

Bản chỉ thị "Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" (12-3-1945) của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

A.

phát xít Nhật

B.

thực dân Pháp

C.

phát xít Nhật và thực dân Pháp

D.

thực dân Pháp và tay sai

Câu 18

Từ cuối tháng 3 - 1954, bộ đội chủ lực Việt Nam tiến công vào phân khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với mục đích chủ yếu là

A.

buộc Pháp phải chấp nhận đàm phán

B.

giành thế chủ động trên chiến trường

C.

phân tán cao độ lực lượng quân Pháp

D.

bao vây, chia cắt, tiêu diệt quân Pháp

Câu 19

Sự kiện nào dưới đây đã buộc chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chuyển từ đánh Pháp sang hòa hoãn nhân nhượng với Pháp?

A.

Vì Pháp được Anh hậu thuẫn

B.

Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ

C.

Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù

D.

Vì Pháp và Trung Hoa Dân quốc kí Hiệp ước Hoa-Pháp

Câu 20

Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn những thanh niên ưu tú để lập ra Cộng sản đoàn từ tổ chức nào?

A.

Tâm tâm xã.

B.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

C.

Việt Nam quốc dân đảng

D.

Tân Việt cách mạng đảng

Câu 21

Theo thỏa thuận tại Hội nghị Ianta (2/1945) hai nước trở thành những nước trung lập là

A.

Áo và Phần Lan

B.

Pháp và Phần Lan

C.

Áo và Hà Lan

D.

Phần Lan và Thổ Nhĩ Kì

Câu 22

Giai đoạn một của cuộc nội chiến ở Trung Quốc kéo dài trong khoảng thời gian nào?

A.

20/07/1946 đến 20/07/1947

B.

20/07/1946 đến 20/06/1947

C.

 20/06/1946 đến 20/07/1947

D.

20/07/1946 đến 06/1947

Câu 23

Những thắng lợi quân sự có ý nghĩa quyết định làm phá sản hoàn toàn chiến lược "Chiến tranh đơn phương" và chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền Nam là

A.

chiến thắng Vạn Tường (8 – 1965) và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

B.

phong trào Ấp Bắc (1 – 1963) và chiến thắng Vạn Tường (8 – 1965).

C.

chiến thắng hai mùa khô (1965 – 1966, 1966 - 1967) và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

D.

phong trào "Đồng khởi" (1959 – 1960) và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Câu 24

Ở châu Phi, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước nào chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 1954) của nhân dân Việt Nam?

A.

An – giê – ri

B.

Ăng – gô - la

C.

Ai Cập

D.

Tuy – ni – di

Câu 25

Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là

A.

Phóng thành công tàu vũ trụ có người lái

B.

Chế tạo thành công bom nguyên tử

C.

Chế tạo thành công bom nguyên tử

D.

Trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới

Câu 26

Tính chủ động giữa ta và Pháp trong hai chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947 và Biên giới thu-đông 1950 là?

A.

Ta đều chủ động đánh Pháp.

B.

Pháp chủ động trong chiến dịch Biên giới, ta chủ động trong chiến dịch Việt Bắc.

C.

Pháp chủ động trong chiến dịch Việt Bắc, ta chủ động trong chiến dịch Biên giới.

D.

 Pháp đều chủ động đánh ta

Câu 27

"Thắng lợi đó đã giúp quân đội ta giành thế chủ động trên chiến trường chính, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến". Đó là ý nghĩa của chiến dịch nào?

A.

Việt Bắc thu-đông năm 1947.

B.

Biên giới thu-đông năm 1950.

C.

Tây Bắc năm 1952.

D.

Điện Biên Phủ năm 1954.

Câu 28

Vì sao Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được coi là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A.

Vì góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác.

B.

Vì góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin và lý luận giải phóng dân tộc vào Việt Nam.

C.

Vì góp phần chuẩn bị chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

D.

Vì góp phần làm cho khuynh hướng vô sản ngày càng thắng thế trong phong trào dân tộc.

Câu 29

Hội nghị Ban Chấp hành Trung Đảng lần thứ 15 (1-1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

A.

 Đấu tranh giữ gìn và phát triên lực lượng cách mạng.

B.

 Đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang giành chính quyền.

C.

 Khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang.

D.

 Đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp đinh Giơnevơ.

Câu 30

Kẻ thù cụ thể, trước mắt của nhân dân Đông Dương được xác định trong thời kì 1936-1939 là

A.

 Thực dân Pháp nói chung

B.

 Địa chủ phong kiến

C.

 Phản động thuộc địa và tay sai không chấp nhận thi hành chính sách của Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp

D.

 Các quan lại của triều đình Huế

Câu 31

Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo là

A.

 Xác định nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc trước, đánh đổ phong kiến sau.

B.

 Lực lượng nòng cốt của cách mạng Việt Nam là công nhân, nông dân, tư sản dân tộc.

C.

 Xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D.

 xác định cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 32

Vì sao sau đại thắng mùa Xuân 1975, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước là một việc làm cấp thiết của cách mạng Việt Nam?

A.

 vì kinh tế miền Nam phát triển chậm chạp.

B.

 vì tàn dư chế độ cũ ở miền Nam còn tồn tại.

C.

 vì bọn phản động ngóc đầu dậy chống phá chính quyền của ta.

D.

 vì ở mỗi miền còn tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

Câu 33

Đặc điểm của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX là

A.

Là phong trào yêu nước của các tầng lớp nông dân

B.

Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng và ý thức hệ phong kiến

C.

Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

D.

Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản

Câu 34

Vũ khí hiện đại đã được hai bên sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất vào thời điểm nào?

A.

Ngay từ khi bùng nổ chiến tranh.

B.

Trong năm thứ hai của cuộc chiến tranh (1915)

C.

Khi Mĩ tham chiến (1917).

D.

Khi sắp kết thúc chiến tranh (1918).

Câu 35

Quốc gia nào ở khu vực Mĩ Latinh được coi là "lá cờ đầu" trong phong trào giải phóng dân tộc?

A.

Ha–i– ti.

B.

Cu – ba.

C.

Vê –nê – xuy –la.

D.

Pa –na –ma.

Câu 36

Vì sao miền Bắc phải tháo gỡ bom mìn, thủy lôi?

A.

Vì khi rút khỏi miền Bắc, Mĩ đã thả nhiều bom mìn, thủy lôi ở các cửa sông, cửa biển.

B.

Vì bom mìn, thủy lôi đã theo nước biển trôi ra miền Bắc.

C.

Vì cần phải tháo gỡ bom mìn, thủy lôi trước khi vận chuyển bằng đường biển hàng hóa và người cho miền Nam.

D.

Vì miền Bắc cần khôi phục chiến tranh để phát triển sản xuất.

Câu 37

Mặt trận nào đã thu hút đông đảo nhân dân Đông Dương tham gia chống đế quốc, đòi giải phóng
dân tộc?

A.

Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

B.

Mặt trận Phản đế Đông Dương.

C.

Mặt trận Việt Minh.

D.

Mặt trận Liên Việt.

Câu 38

Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Campuchia thực hiện đường lối đối ngoại khác với Lào và Việt Nam là

A.

đồng minh của Mĩ

B.

​tham gia khối SEATO

C.

​tiến hành vận động ngoại giao đòi độc lập

D.

​tiến hành vận động ngoại giao đòi độc lập

Câu 39

Sau khi Liên Xô sụp đổ,  Liên bang Nga đã

A.

trở thành quốc gia nắm mọi quyền hành ở Liên Xô

B.

trở thành quốc gia độc lập như các nước cộng hòa khác

C.

trở thành quốc gia kế tục Liên Xô

D.

trở thành quốc gia Liên bang Xô viết

Câu 40

Theo Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, thực dân Pháp phải

A.

rút quân từ Lào sang Việt Nam

B.

thực hiện ngừng bắn ở Việt Nam

C.

chuyển quân ra phía Bắc vĩ tuyến 17

D.

rút quân từ Campuchia sang Việt Nam

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán