Đề khảo sát chất lượng THPTQG Trường THPT Chuyên Toán ĐH Vinh - Nghệ An môn Lịch sử Năm 2019 - 2020 lần 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 19/05/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 877 lượt xem Lượt thi 26 lượt thi

Câu 1

Ở nước nào mà người ta ăn 12 quả nho vào lúc đồng hồ báo hiệu thời khắc giao thừa, mỗi quả cho một nhịp chuông của đồng hồ?

A.

Australia

B.

Pháp

C.

Tây Ban Nha

D.

Canada

Câu 2

Tân Việt cách mạng đảng đã phân hóa như thế nào dưới tác động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?

A.

Một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

B.

Một số tiên tiến còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác – Lênin

C.

Một số gia nhập vào Việt Nam quốc dân đảng

D.

Câu A và B đều đúng

Câu 3

Nguyên nhân chủ quan làm cho khởi nghĩa Bấc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương bị thất bại

A.

Đế quốc Pháp và phát xít Nhật còn mạnh

B.

Khởi nghĩa nổ ra chưa đúng thời cơ 

C.

Pháp cấu kết với Nhật khi Nhật vào Đông Dương 

D.

Câu b và câu c đúng

Câu 4

Ý nghĩa chung của 3 sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn ,khởi nghĩa Nam Kì, binh biến Đô Lương là gì?

A.

Giáng một đòn phủ đầu chí tử vào thực dân Pháp đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo phát xít Nhật

B.

Để lại nhiều bài học kinh nghiện về khỏi nghĩa vũ trang 

C.

Giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân phong kiến

D.

Câu a và b đúng

Câu 5

Ngay trong đêm 9/3/1945, khi Nhật đảo chính Pháp, ban thường vụ Trung ương Đảng họp và nhận định tình hình như thế nào?

A.

Cuộc đảo chính Nhật – Pháp gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện

B.

“Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

C.

Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật

D.

Tất cả đều đúng

Câu 6

Điểm nào dưới đây nằm trong chương trình của “Viêt Nam  hóa “chiến tranh mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Viêt Nam?

A.

Đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam để giúp quân ngụy đứng vững trên chiến trường miền Nam

B.

Tăng cường viện trợ quân sự giúp quân đội ngụy tăng số lượng và trang  bị để “tự đứng vững “và “tự gánh vác lấy chiến tranh”

C.

Mở rông chiến tranh  phá hoại miền bắc ,tăng cường mở rộng chiến tranh xâm lược Lào Campuchia

D.

Điểm B và C đúng

Câu 7

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là nhà nước của

A.

Công, nông, binh

B.

Toàn thể nhân dân

C.

Công nhân và nông dân

D.

Công, nông và trí thức

Câu 8

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã làm phá sản mục tiêu chiến lược “tìm diệt” và “bình định” của Mĩ.

A.

Chiến thắng Ba Gia.

B.

Chiến thắng hai mùa khô (1965-1966), (1966-1967)

C.

Chiến thắng Đồng Xoài.

D.

Chiến thắng Ấp Bắc.

Câu 9

Mốc mở đầu và kết thúc của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975?

A.

Từ 4-3 đến 30-4-1975.

B.

Từ 9-4 đến 30-4-1975.

C.

Từ 26-4 đến 02-5-1975.

D.

Từ 4-3 đến 02-5-1975.

Câu 10

Mục tiêu thành lập của tổ chức ASEAN là:

A.

Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực thịnh vượng chung và hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

B.

Hợp tác có hiệu quả trong tất các các lĩnh vực.

C.

Xây dựng  Đông nam Á thành một khu vực năng động, đoàn kết cùng phát triển.

D.

Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Câu 11

Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được trong chiến dịch Việt Bắc (1947) là gì?

A.

Bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến

B.

Bộ đội chủ lực trưởng thành lên trong chiến đấu

C.

Loại khỏi vòng chiến đấu một lực lượng lớn sinh lực địch

D.

Làm thất bại âm mưu "đánh nhanh, thắng nhanh", buộc địch phải chuyển sang đánh lâu dài

Câu 12

Để bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, ngày 6-1-1946, chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa tổ chức 

A.

cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. 

B.

thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến. 

C.

cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. 

D.

thành lập Úy ban hành chính các cấp. 

Câu 13

Trong các sự kiện dưới đây sự kiện nào không thuộc phong trào đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh dân chủ của nhân dân Việt Nam thời kì 1936 - 1939? 

A.

Cuộc mítting kỉ niệm ngày Quốc tế lao động (1 - 5 - 1938). 

B.

Cuộc bầu cử vào viện Dân Biểu Trung Kì (1937). 

C.

Phong trào Đông Dương Đại hội (8 - 1936). 

D.

"Đón rước" phái viên Gôđa và Toàn quyền Brêviê (1937). 

Câu 14

Để giải quyết nạn đói Hồ Chủ Tịch đã kêu gọi? 

A.

Không dùng gạo, ngô để nấu rượu 

B.

Kêu gọi sự cứu trợ của thế giới

C.

Nhường cơm sẻ áo, tiết kiệm lương thực, tăng gia sản xuất

D.

Tịch thu gạo của người giàu chia cho người nghèo

Câu 15

Tháng 8/1945, nước nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập?

A.

Việt Nam.

B.

Lào.

C.

Indonêxia. 

D.

Malaixia.

Câu 16

Sự kiện khởi đầu cuộc Chiến tranh lạnh sau CTTG2?

A.

Việc thành lập tổ chức VACSAVA 

B.

Sự ra đời kế hoạch Macsan. 

C.

Việc thành lập tổ chức NATO. 

D.

Thông điệp của Tổng thống Mỹ Truman 3.19947 tại quốc hội Mỹ. 

Câu 17

Kế hoạch Nava khi mới ra đời đã hàm chứa yếu tố thất bại vì:

A.

phong trào chiến tranh du kích tại Việt Nam đang phát triển.

B.

không đủ quân để tập trung binh lực xây dựng lực lượng cơ động. 

C.

bị mất quyền chủ động chiến lược trên toàn chiến trường Đông Dương.

D.

ra đời trong khó khăn bị động, mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán sâu sắc.

Câu 18

Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác định trong thời kỳ 1936 - 1939 là gì? 

A.

Đánh đuổi đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập. 

B.

Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày. 

C.

Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hoà bình. 

D.

Tất cả đều đúng 

Câu 19

Mỹ dựa vào sự kiện nào để lấy cớ đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân?

A.

Quân dân ta mở cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).

B.

Mỹ thất bại trong hai mùa khô 1965-1966, 1966-1967.

C.

Mỹ thất bại ở trận Vạn Tường.

D.

Sự kiện Vịnh Bắc Bộ.

Câu 20

Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng họp ở đâu vào thời gian nào?

A.

Ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang) - từ 11 đến 19 - 2 - 1955.

B.

Ở Tân Trào (Tuyên Quang) - từ 10 đến 19 - 5 - 1960. 

C.

Ở Hà Nội - từ 5 đến 10 - 9 - 1960.

D.

Ở Hà Nội - từ 6 đến 10 - 10 - 1960.

Câu 21

Đại hội nào của Đảng được xác định là “Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”?

A.

Đại hội lần thứ I. 

B.

Đại hội lần thứ II.

C.

Đại hội lần thứ III. 

D.

Đại hội lần thứ IV.

Câu 22

Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

A.

Giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976, nhưng nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975

B.

Giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1974 và 1975, nhưng nếu thời cơ đến năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975

C.

Giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976, nhưng nếu thời cơ đến năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975

D.

Giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1974 và 1975, nhưng nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975

Câu 23

Cho bảng số liệu:

Số dân của Liên Bang Nga (Đơn vị: triệu người)

Năm

1991

1995

1999

2000

2001

2003

2005

Số dân

148,3

147,8

146,3

145,6

144,9

143,3

143,0

(Nguồn: SGK Địa lí 11 ban Nâng cao - trang 97)

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện số dân của Liên bang Nga qua các năm là

A.

biểu đồ cột ghép

B.

biểu đồ cột chồng

C.

biểu đồ cột đơn

D.

biểu đồ đường

Câu 24

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô là

A.

Đối đầu

B.

Hợp tác

C.

Đối tác

D.

Đồng minh

Câu 25

Phong trào “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thực hiện tốt vai trò nào?

A.

Tổ chức nhân dân tập dượt đấu tranh

B.

Đưa một số hội viên ưu tú đào tạo tiếp ở Liên Xô.

C.

Tuyên truyền vận động nâng cao ý thức chính trị cho công nhân

D.

Kết hợp phong trào công nhân vói phong trào yêu nước

Câu 26

Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đã tác động tới các nước Tây Âu như thế nào?

A.

Khiến các nước Tây Âu bị tổn thất nặng nề.

B.

Hệ thống thuộc địa của các nước này được mở rộng sau chiến tranh.

C.

Được coi là cơ hội vàng cho sự phát triển của kinh tế Tây Âu sau chiến tranh.

D.

Biến các nước Tây Âu trở thành khu vực chiếm đóng của quân đội Mĩ sau chiến tranh.

Câu 27

Từ năm 1991 đến năm 2000, chính sách đối ngoại của Liên bang Nga là

A.

ngả về phương Tây và khôi phục quan hệ với các nước Đông Âu

B.

ngả về phương Tây và khôi phục quan hệ với các nước châu Phi, Mĩ latinh.

C.

ngả về phương Tây và khôi phục quan hệ với các nước châu Á.

D.

thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, trung lập

Câu 28

Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn Đông – Tây và sự đối đầu Xô – Mỹ là:

A.

Liên Xô làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của Mỹ.

B.

Hai nước đều muốn độc quyền lãnh đạo thế giới.

C.

Hai nước đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược.

D.

Mỹ nắm độc quyền về vũ khí nguyên tử.

Câu 29

Đến đầu thập kỉ 70, hai cường quốc công nghiệp đứng đầu thế giới là

A.

Mĩ và Nhật

B.

Nhật và Liên Xô

C.

Mĩ và Liên Xô

D.

Anh và Pháp

Câu 30

Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là

A.

 xu thế hòa hoãn Đông - Tây xuất hiện.

B.

 xu thế toàn cầu hóa.

C.

 hòa bình được củng cố.

D.

 xu thế đa cực.

Câu 31

Vì sao nói cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của ta mang tính chất nhân dân?

A.

 Vì mục đích của cuộc kháng chiến là giành quyền làm chủ về tay nhân dân.

B.

 Vì toàn dân tham gia kháng chiến, trong đó lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt.

C.

 Vì nhân dân ta tự vũ trang đứng lên kháng chiến chống Pháp.

D.

 Vì nhân dân quyết tâm kháng chiến chống Pháp.

Câu 32

Hướng tiến công chủ yếu của ta trong cuộc tiến công chiến lược 1972 là:

A.

 Quảng Trị, Liên khu V, Đông Nam Bộ

B.

 Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

C.

 Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên

D.

 Đông Nam Bộ, Liên khu V, Tây Nguyên.

Câu 33

Đặc điểm của quan hệ quốc tế vào đầu những năm 70 của thế kì XX là xu hướng

A.

đối đầu Đông – Tây.

B.

hòa hoãn Đông – Tây.

C.

hợp tác Đông – Tây.

D.

đối đầu Âu - Mĩ.

Câu 34

Nội dung của học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn là

A.

Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

B.

Dân tộc bình đẳng, dân quyền công bằng, dân sinh hạnh phúc.

C.

Dân tộc tự do, dân quyền bình đẳng, dân sinh hạnh phúc.

D.

Dân tộc độc lập, dân sinh tự do, dân quyền hạnh phúc.

Câu 35

Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là:

A.

 là trung gian giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực kinh tế.

B.

góp phần gìn giữ hòa bình an ninh và các vấn đề mang tính quốc tế.

C.

thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các quốc gia, khu vực.

D.

là trung tâm giải quyết những mâu thuẫn vê dân tộc, sắc tộc trên thế giới.

Câu 36

Trước khi Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến thì Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã làm gì?

A.

Ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến.

B.

Viết hàng loạt bài báo, giải thích cụ thể về đường lối kháng chiến.

C.

Ra chỉ thị "Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp".

D.

Chỉ đạo nhân dân thực hiện "Tiêu thổ kháng chiến".

Câu 37

Vì sao các nước Mĩ Latinh đã giành được độc lập từ thế kỷ XIX nhưng sau Chiến tranh thế giới thứ hai vẫn tiếp tục đứng lên đấu tranh?

A.

Vì bị Mĩ can thiệp, dựng lên các chính quyền thân Mĩ, biến Mĩ Ltinh thành "sân sau" của Mĩ.

B.

Vì bị lệ thuộc Mĩ về chính trị.

C.

Vì bị lệ thuộc Mĩ về kinh tế.

D.

Vì có ảnh hưởng của cách mạng vô sản.

Câu 38

Vì sao âm mưu can thiệp vào Việt Nam của thực dân Pháp từ cuối thế kỷ XVIII không thực hiện được?

A.

Vì Pháp chưa đủ mạnh.

B.

Vì vương triều Tây Sơn kiên quyết bảo vệ đất nước.

C.

Vì cuộc Đại cách mạng Pháp bùng nổ .

D.

Vì các chúa Nguyễn đang bị Nhà Tây Sơn truy đuổi.

Câu 39

Cuộc đấu tranh hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng ở miền Nam diễn ra thời gian nào?

A.

Từ năm 1954 đến năm 1957.

B.

Từ năm 1954 đến năm 1959.

C.

Từ năm 1954 đến năm 1956.

D.

Từ năm 1954 đến năm 1961.

Câu 40

Phe liên minh do các nước đế quốc lập ra trong chiến tranh thế giới I( 1914-1918) gồm những nước nào?

A.

Anh, Pháp, Mĩ và Nga.

B.

Đức cùng Áo – Hung và I-ta-li-a.

C.

Đức cùng Áo – Hung và Nhật Bản.

D.

Anh, Pháp, Mĩ và Liên Xô.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán