Đề khảo sát ngữ pháp môn tiếng anh lớp 12 ( phần 7)

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 07/09/2017
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 07/09/2017
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,527 lượt xem Lượt thi 165 lượt thi

Câu 1

There is ................... to believe that he is not prepared for his future work.

A.

reason.

B.

reasonable.

C.

reasonably.

D.

a reason.

Câu 2

This company offers a lot of ................. jobs.

A.

attractive.

B.

attracted.

C.

attraction.

D.

attract.

Câu 3

The farmers need ................ their crops.

A.

rotate.

B.

to rotate.

C.

rotating.

D.

a & b are correct.

Câu 4

A new road is being ................ in my village.

A.

build.

B.

built.

C.

to build.

D.

building.

Câu 5

When the wastes are poured into the atmosphere, the air ............... unpleasant to breathe.

A.

become.

B.

becomes.

C.

became.

D.

has become.

Câu 6

Now farmers are accustomed ................. this fertilizer to their fields.

A.

apply.

B.

applying.

C.

to apply.

D.

to applying.

Câu 7

Well, I think that the prices here are .......................

A.

reason.

B.

reasonable.

C.

reasonably.

D.

a reason.

Câu 8

Do you feel .................. to this kind of job?

A.

attractive.

B.

attracted.

C.

attraction.attract

D.

attract.

Câu 9

American women ...................... independent.

A.

are used to be.

B.

are used to being.

C.

is used to being.

D.

is used to be.

Câu 10

Which would you ................., tea or coffee?

A.

preference.

B.

preferential.

C.

prefer.

D.

preferable.

Câu 11

They are ................. doing the same thing every day.

A.

bored with.

B.

fond of.

C.

afraid of.

D.

like.

Câu 12

Ask the shop ..................... where the washing powder is.

A.

nurse.

B.

assistant.

C.

barber.

D.

conductor.

Câu 13

She is an .................... girl.

A.

attractive.

B.

attracted.

C.

attraction.

D.

attract.

Câu 14

After your eye test, the .................. will tell you if you need glasses.

A.

dentist.

B.

doctor.

C.

surgeon.

D.

optician.

Câu 15

The .............. wanted to write an article about me in the paper.

A.

agent.

B.

musician.

C.

journalist.

D.

announcer.

Câu 16

I hope the ................. can repair our car quickly.

A.

mechanic.

B.

reporter.

C.

surgeon.

D.

engineer.

Câu 17

He got drunk after drinking some …………….. drink.

A.

rich.

B.

strong.

C.

clever.

D.

powerful.

Câu 18

The ................ of the moon for the earth causes the tides.

A.

attractive.

B.

attracted.

C.

attraction.attract

D.

attract.

Câu 19

He was ..................... right when he said that the man was guilty.

A.

reason.

B.

reasonable.

C.

reasonably.

D.

a reason.

Câu 20

Another word for "damage" is ...........................Another word for "damage" is ...........................

A.

wound.

B.

injury.

C.

destruction.

D.

destroy.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn