Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 đề số 1

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 26/03/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 405 lượt xem Lượt thi 23 lượt thi

Câu 1

NIC được viết tắt bằng tiếng Anh. Đó là tên viết tắt của các nước hoặc tổ chức kinh tế nào?

A.

Hiệp hội Tự do Thương mại Bắc Mĩ

B.

Các nước công nghiệp mới

C.

Thị trường chung Nam Mĩ

D.

Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

Câu 2

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các nước đang phát triển đã đầu tư nhiều nhất vào khu vực nào?

A.

Khu vực nông – lâm – ngư - nghiệp.

B.

 Khu vực công nghiệp và xây dựng.

C.

Trồng cây lương thực để đảm bảo an ninh lương thực.

D.

Khu vực công nghiệp và dịch vụ.

Câu 3

Nhằm phát triển kinh tế - xã hội, các nước đang phát triển thực hiện chiến lựơc quan trọng nhất hiện nay là:

A.

Thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

B.

Hiện đại hóa ngành nông nghiệp.

C.

Phát triển công nghiệp hóa và hướng ra xuất khẩu.

D.

Đẩy mạnh công nghiệp chế biến.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn