Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin 9 năm 2019 Trường THCS Đoàn Thị Điểm

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 40 phút; cập nhật 16/04/2020
Thời gian làm bài thi 40 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 16/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 626 lượt xem Lượt thi 51 lượt thi

Câu 1

Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là gì?

A.

Tạo lập hồ sơ

B.

Cập nhật hồ sơ

C.

Khai thác hồ sơ

D.

Tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ

Câu 2

Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lí sẽ:

A.

Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu

B.

Hỗ trợ ra quyết định

C.

Cả A và B đều đúng 

D.

Cả A và B đều sai

Câu 3

Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

A.

Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.

B.

Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên

C.

Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp

D.

Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn