Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn lớp 11 - Các văn bản nghị luận

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 25 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 25/03/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 25 câu
Lượt xem 296 lượt xem Lượt thi 4 lượt thi

Câu 1

Lời tóm tắt nào sau đây thật sự trung thành với ý kiến của Hoài Thanh?

Trong đoạn trích Một thời đại trong thi ca, sau khi rà soát lại thơ mới (sau 1932) và thơ cũ (trước 1932), Hoài Thanh cho rằng:

A.

cả thơ cũ và thơ mới đều có những cái tầm thường, lố lăng bên cạnh những cái đẹp, tuyệt mĩ

B.

 thơ cũ (trước 1932) chỉ toàn là những bài vịnh, chúc tầm thường, mòn sáo, người làm thơ cũ đều là anh thợ rèn đúc câu chữ

C.

thơ mới (sau1932) chỉ toàn là những bài kiệt tác, người làm thơ mới đều là những nhà thơ tâm huyết, tài năng

D.

cả thơ cũ và thơ mới đều có đủ cái hay, cái dở, nhưng trong thơ cũ cái dở nhiều hơn, trong thơ mới cái hay nhiều hơn

Câu 2

Nói một cách ngắn gọn, chuẩn xác, những đặc điểm làm nên giá trị đặc sắc trong cách viết phê bình văn học của Hoài Thanh qua Một thời đại trong thi ca là gì?

A.

Luận điểm sâu sắc, luận cứ xác đáng, lập luận chắc chắn, trình bày và diễn đạt giàu hình ảnh, có cảm xúc sâu lắng

B.

 Luận điểm sâu sắc, luận cứ phong phú, lập luận chặt chẽ, trình bày và diễn đạt giàu hình ảnh, có cảm xúc lắng sâu

C.

Luận điểm sâu sắc, luận cứ xác đáng, lập luận chặt chẽ, trình bày và diễn đạt giàu hình ảnh, có cảm xúc sâu lắng

D.

Luận điểm phong phú, luận cứ xác đáng, lập luận chặt chẽ, trình bày và diễn đạt giàu hình ảnh, giàu cảm xúc sâu lắng

Câu 3

Cách giải thích nào sau đây rất xa với chủ ý của Phan Châu Trinh trong câu văn: "Một tiếng bè bạn không thể thay cho xã hội luân lí được, cho nên không cần cắt nghĩa làm gì"? (Về luân lí xã hội của nước ta).

A.

Không thể dễ dàng lấy tình cảm bạn bè mà thay thế cho tình cảm xã hội

B.

Không cần cắt nghĩa làm gì quan niệm cho rằng luân lí xã hội chẳng qua chỉ là tình cảm bạn bè giữa người này với người khác

C.

Không thể hiểu đơn giản rằng luân lí xã hội chẳng qua chỉ là tình cảm bạn bè giữa người này với người khác

D.

Không thể đồng tình với quan niệm cho rằng luân lí xã hội chẳng qua chỉ là tình cảm bạn bè giữa người này với người khác

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn