Đề kiểm tra 15 phút axetilen môn Hóa Học lớp 9 THCS Ngô Sĩ Liên

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 11/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 911 lượt xem Lượt thi 4 lượt thi

Câu 1

Cho 2,24 lít axetilen (HCCH) vào dung dịch brom thì lượng brom tối đa cộng vào axetilen là:

A.

32g

B.

40g

C.

8g

D.

16g

Câu 2

Chia hỗn hợp gồm C2H6, C2H4, C2H2 thành 2 phần đều nhau:
- Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn thu được 22,4 lít CO2 (đktc).
- Phần 2: Đem hiđro hóa hoàn toàn sau đó mang đốt cháy thì thể tích khí CO2 thu được là:

A.

22,4 lít

B.

33,6 lít

C.

44,8 lít

D.

11,2 lít

Câu 3

Phản ứng xảy ra khi cho 1 mol axetilen phản ứng với 2 mol brom trong nước được biểu diễn bằng phương trình hóa học nào?

A.

C2H2 + 2Br  C2Br2 + 2HBr (2)

B.

C2H2 + 2Br2  Br2CH-CHBr2 (1)

C.

Cả (1) và (2)

D.

C2H2 + 2Br2  BrCH-CBr3 (3)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn