Đề kiểm tra 15 phút Bài tập vận dụng định luật Ôm môn Lý lớp 9 THCS Phúc Lợi

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 14/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 14/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,370 lượt xem Lượt thi 54 lượt thi

Câu 1

Có ba điện trở R1 > R2 > R3 được mắc với nhau thành một mạch điện. Đoạn mạch này được nối với nguồn điện có hiệu điện thế U. Xét 4 trường hợp sau

                             

Đặt Un và In là hiệu điện thế và cường độ dòng điện chạy qua điện trở thứ n (với n = 1, 2, 3). Nếu U1 + U2 + U3 = U thì mạch điện có cách mắc như thế nào trong số các trường hợp được nêu?

A.

Sơ đồ C

B.

Sơ đồ B

C.

Sơ đồ A

D.

Sơ đồ D

Câu 2

Mắc lần lượt hai điện trở R1 và R2 vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 15V thì dòng điện qua R1, R2 lần lượt là 1,5A và 2A. Hỏi nếu ghép R1 và R2 song song với nhau và nối vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế 45V thì dòng điện qua mạch chính khi đó là bao nhiêu?

A.

I = 1,05A.

B.

I = 105A.

C.

I = một giá trị khác

D.

I = 10,5A

Câu 3

Có ba điện trở R1 > R2 > R3 được mắc với nhau thành một mạch điện. Đoạn mạch này được nối với nguồn điện có hiệu điện thế U. Xét 4 trường hợp sau
                          

Đặt Un và In là hiệu điện thế và cường độ dòng điện chạy qua điện trở thứ n (với n = 1, 2, 3). Nếu U1 + U2 = U1 + U3 = U thì mạch điện có cách mắc như thế nào trong số các trường hợp được nêu?

A.

Sơ đồ D

B.

Sơ đồ C

C.

Sơ đồ B

D.

Sơ đồ A

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn