Đề kiểm tra 15 phút biểu diễn lực môn Lý lớp 8 THCS Huy Văn

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 11/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,098 lượt xem Lượt thi 13 lượt thi

Câu 1

Trên hình vẽ a và b: F1 và F1 là các lực tác dụng lên các vật (1) và (2), v1 và v2 là vận tốc ban đầu của các vật. Trong các kết luận sau đây, kết quả nào là đúng?

A.

Vận tốc vật (1) tăng, vận tốc vật (2) tăng.

B.

Vận tốc vật (1) tăng, vận tốc vật (2) giảm.

C.

Vận tốc vật (1) giảm, vận tốc vật (2) tăng.

D.

Vận tốc vật (1) giảm, vận tốc vật (2) giảm.

Câu 2

Trên hình vẽ bên là lực tác dụng lên vật vẽ theo tỉ lệ xích 1cm ứng với 5N. Câu mô tả nào sau đây là đúng?

                                                                        

A.

Lực F có phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải độ lớn 10N.

B.

Lực F có phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải và có độ lớn 15N.

C.

Lực F có phương nằm ngang, chiều từ phải sang trái độ lớn 1,5N.

D.

Lực F có phương nằm ngang, chiều từ trái qua phải độ lớn 10N.

Câu 3

Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí.
.... là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

A.

Vectơ.

B.

Thay đổi.

C.

Vận tốc.

D.

Lực.

Câu 4

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?

A.

Lực là nguyên nhân làm cho vật bị biến dạng.

B.

Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

C.

Lực là nguyên nhân làm cho các vật chuyển động.

D.

Lực có thể làm cho vật thay đổi vận tốc và bị biến dạng.

Câu 5

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực và vận tốc?

A.

Khi một vật chuyển động không đều thì không có lực nào tác dụng lên vật.

B.

Lực và vận tốc là các đại lượng vectơ.

C.

Vật chuyển động với vận tốc càng lớn thì lực tác dụng lên vật cũng càng lớn

D.

Lực là nguyên nhân làm thay đổi vị trí của vật.

Câu 6

Dùng cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống: Lực là nguyên nhân làm ... vận tốc của chuyển động.

A.

Giảm.

B.

Thay đổi.

C.

Không đổi.

D.

Tăng.

Câu 7

Trên hình vẽ là một vật chuyển động không đều, vectơ vận tốc tại các vị trí A, B, C và D được biểu diễn như hình vẽ. Biết vận tốc của vật tại B là 10m/s. Vận tốc của vật tại các vị trí A, C, và D là bao nhiêu?

A.

vA = 5m/s; vC = 20m/s; vD = 15m/s

B.

vA = 20m/s; vC = 15m/s; vD = 5m/s.

C.

vA = 15m/s; vC = 5m/s; v= 20m/s.

D.

vA = 5m/s; vC = 15m/s; vD = 20m/s.

Câu 8

Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?


 

A.

F3 > F2 > F1.

B.

 F2 > F3 > F1.

C.

F1 > F2 > F3.

D.

Một cách sắp xếp khác.

Câu 9

Trong các trường hợp nào sau đây, trường hợp nào vận tốc của vật thay đổi? Chọn phương án đúng.

A.

Khi có một lực tác dụng lên vật.

B.

Khi không có lực nào tác dụng lên vật.

C.

Khi có hai lực tác dụng lên vật và cân bằng nhau.

D.

Khi các lực tác dụng lên vật cân bằng.

Câu 10

Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào? Chọn câu trả lời đúng nhất.

A.

Vận tốc tăng dần.

B.

Vận tốc giảm dần.

C.

Vận tốc không thay đổi.

D.

Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn