Tra cứu        Nâng cấp TK      

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 điện lý môn Hóa Học lớp 11 trường Thpt Bến Tre

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhât 20/10/2016
15 phút
Thời gian làm bài thi trắc nghiệm
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử
trực tuyến.
Chú ý: Khi bạn bắt đầu làm bài thi thì thời gian sẽ được tính, bạn bắt buộc phải hoàn thành bài thi của mình trong thời gian cho phép, quá thời gian quy định hệ thống sẽ tự động dừng bài làm của bạn và trả kết quả;
Câu 1

Có các dung dịch CuSO4, Cr2(SO4)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, ZnSO4. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử để phân biệt được các dung dịch trên. Thuốc thở đó là

A.

dd NaOH

B.

dd NH3

C.

dd BaCl2

D.

dd HNO3

Câu 2

Cho 200ml dd hỗn hợp HCl 0,005M và H2SO4 0,0025M tác dụng với 300ml dd KOH, được dd có pH = 12. pH của dd KOH là:

A.

12,36

B.

12,1

C.

11,4

D.

12,26

Câu 3

Trộn 250 ml dung dịch KOH 0,01M với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 0,005M thu được dung dịch X. pH của dung dịch X bằng

A.

10

B.

13

C.

8

D.

12

Câu 4

Chỉ dùng quỳ tím có thể nhận biết được bao nhiêu trong số các dung dịch :

NaOH;  HCl;  Na2CO3;  Ba(OH)2;  NH4Cl.

A.

2 dung dịch      

B.

3 dung dịch 

C.

4 dung dịch 

D.

5 dung dịch 

Câu 5

Hidroxit không phải  là hidroxit lưỡng tính

A.

Pb(OH)2

B.

Cu(OH)2

C.

Ca(OH)2

D.

Zn(OH)2

Câu 6

Cho 6 dung dịch đựng riêng biệt Na2CO3 , NH4Cl , KCl , CH3COONa , Na2S , NaHSO4 . Số dung dịch có pH> 7 là

A.

1

B.

3

C.

2

D.

4

Câu 7

Chất chất lưỡng tính là ?

A.

(NH4)2CO3

B.

NH4Cl

C.

(NH4)2SO4

D.

NH4NO3

Câu 8

Có 3 bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau : HCl , H2SO3 , H2SO4 . Có thể nhận biết dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học với một thuốc thử nào sau đây

A.

dung dịch AgNO3

B.

dung dịch NaOH

C.

dung dịch BaCl2

D.

quỳ tím

Câu 9

Có dung dịch axit yếu HNO2. Khi hòa tan 1 ít tinh thể NaNO2 vào thì

A.

độ điện li α của HNO2 giảm

B.

hằng số phân li Kc của HNO2 tăng.

C.

hằng số phân li Kc của HNO2 giảm.

D.

độ điện li α của HNO2 tăng.

Câu 10

Cho 1 giọt quỳ tím lần lượt vào từng dung dịch các muối có cùng nồng dộ 0,1M sau : NH4Cl (1), Al2(SO4)3 (2), K2CO3 (3), KNO3 (4) dung dịch có xuất hiện màu đỏ là ?

A.

(1), (4).

B.

(3), (4).

C.

(1), (2).

D.

(1), (3).

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: info@vinagon.com | Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0969.091.265
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán