Đề kiểm tra 15 phút chương hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp môn toán Lớp 11 Trường Thpt Hoàng Văn Thụ

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 13/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3,804 lượt xem Lượt thi 176 lượt thi

Câu 1

Tìm tất cả các số tự nhiên có 5 chữ số sao cho trong mỗi số đó chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng liền trước?

A.

261

B.

216

C.

612

D.

126

Câu 2

Nghiệm của bất phương trình:

 là 

A.

1

B.

3

C.

2

D.

0

Câu 3

Có sáu ứng cử viên chức thống đốc bang. Tính số cách in tên của các ứng viên lên phiếu bầu cử.

A.

120

B.

12

C.

24

D.

720

Câu 4

Nghiệm của phương trình :

 là 

A.

n = 1 và n = 2

B.

 n = 2 và n = 3

C.

n = 2 và n = 8 

D.

n = 1 và n = 3

Câu 5

Hỏi từ 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 có thể lập thành bao nhiêu số gồm 6 chữ số khác nhau sao cho trong các số đó có mặt chữ số 0 và 1

A.

42000

B.

4200

C.

42

D.

420

Câu 6

Với các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 lập được bao nhiêu số có 10 chữ số mà trong mỗi số chữ số 2 có mặt đúng 3 lần, chữ số 4 có mặt đúng 2 lần và các chữ số khác mỗi chữ số có mặt đúng 1 lần.

A.

72160

B.

22160

C.

272160

D.

27160

Câu 7

Với các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Lập được bao nhiêu số có 10 chữ số mà trong mỗi số chữ số 5 có mặt đúng 4 lần, các chữ số khác mỗi chữ số có mặt đúng 1 lần.

A.

13080

B.

36080

C.

16080

D.

136080

Câu 8

Có bao nhiêu cách chọn một tập hợp 5 chữ từ bảng chữ cái tiếng Anh?

A.

56780

B.

57680

C.

57860

D.

65780

Câu 9

Giải bất phương trình:

A.

∈ {5;6;7;8;9;10}

B.

∈ {6;7;8;9;10;11}

C.

∈ {7;8;9;10;11;12}

D.

∈ {4;5;6;7;8;9}

Câu 10

Có 5 nhà toán học nam, 3 nhà toán học nữ, 4 nhà vật lý nam. Lập một đoàn công tác có 3 người cần có cả nam và nữ, cần có cả nhà toán học và vật lý. Hỏi có bao nhiêu cách?

A.

39

B.

36

C.

33

D.

90

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán