Đề kiểm tra 15 phút Clo môn Hóa Học lớp 9 THCS Tân Bình

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 11/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 11/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 882 lượt xem Lượt thi 4 lượt thi

Câu 1

Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 g kim loại sinh ra 23,4 g muối kim loại hóa trị I. Muối kim loại hóa trị I là muối nào sau đây:

A.

LiCl

B.

Kết quả khác.

C.

NaCl

D.

KCl

Câu 2

Hòa tan 224 ml khí HCl (đktc) vào 200 ml nước. Biết rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể. Dung dịch HCl thu được có nồng độ mol là:

A.

0,05 M

B.

0,5 M

C.

0,1 M

D.

0,01 M

Câu 3

Chỉ dùng một thuốc thử nào trong số các thuốc thử cho dưới đây để nhận biết các khí Cl2, O2, HCl?

A.

Giấy tẩm dung dịch phenolphtalein.

B.

Giấy quỳ tím khô.

C.

Giấy quỳ tím ẩm.

D.

Que đóm đã tắt.

Câu 4

Cho 12,8 g kim loại M phản ứng vừa đủ với 4,48 lít khí Cl2 (đktc) tạo ra một muối có công thức là MCl2. Vậy M là kim loại:

A.

Zn

B.

Mg

C.

Fe

D.

Cu

Câu 5

Cho 8,7 g MnOtác dụng hết với dung dịch HCl đặc thu được 1,9 lít khí Cl2 (ở đktc) theo phương trình hóa học:
MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Hiệu suất của phản ứng là:

A.

70%

B.

75%

C.

80%

D.

85%

Câu 6

Hai miếng sắt có khối lượng bằng nhau và bằng 2,8 g. Một miếng cho tác dụng với Cl2 và một miếng cho tác dụng với dung dịch HCl. Tổng khối lượng muối clorua thu được là:

A.

14,245 g

B.

14,475 g

C.

16,125 g

D.

12,137 g

Câu 7

Nếu lấy khối lượng KMnO4 và MnO2 bằng nhau để cho tác dụng với dung dịch HCl đặc thì chất nào cho nhiều clo hơn?

A.

Không xác định được

B.

MnO2

C.

KMnO4

D.

Lượng Cl2 sinh ra như nhau

Câu 8

Trong 4 hỗn hợp dưới đây, hỗn hợp nào là nước Gia - ven?

A.

NaCl + NaClO2 + H2O

B.

NaCl + NaClO3 + H2O

C.

NaCl + NaClO4 + H2O

D.

NaCl + NaClO + H2O

Câu 9

Chọn phát biểu đúng về hiđroclorua ở điều kiện thường:
 
 
A.

Là chất khí không tan trong nước.

B.

Là chất lỏng tan nhiều trong nước.

C.

Là chất khí tan nhiều trong nước.

D.

Là chất lỏng không tan trong nước.

Câu 10

69,6 g mangan đioxit tác dụng với HCl đặc, dư. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra vào 500 ml dung dịch NaOH 4M. Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, nồng độ mol các chất trong dung dịch sau phản ứng là:

A.

1,6M; 1,6M và 0,8M

B.

1,7M; 1,7M và 0,8M

C.

1,6M; 1,6M và 0,7M

D.

1,6M; 1,6M và 0,6M

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn