Đề kiểm tra 15 phút công thức tính nhiệt lượng môn Lý lớp 8 THCS Lý Thường Kiệt

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 10/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 10/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,428 lượt xem Lượt thi 12 lượt thi

Câu 1

Người ta cung cấp cho 5lít nước một nhiệt lượng là Q = 600kJ. Cho nhiệt dung riêng của nước là C = 4190J/kg.độ. Hỏi nước sẽ nóng thêm bao nhiêu độ?

A.

Nóng thêm 34,7oC

B.

Nóng thêm 28,7oC

C.

Nóng thêm 32,7oC

D.

Nóng thêm 30,7oC

Câu 2

Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, điều đó có nghĩa là:

A.

Để nâng 1 kg nước bay hơi ta phải cung cấp cho nó nhiệt lượng là 4200J

B.

Để 1kg nước bay hơi ta phải cung cấp cho nó nhiệt lượng là 4200J

C.

1 kg nước khi biến thành nước đá sẽ giải phóng nhiệt lượng là 4200J

D.

Để nâng 1 kg nước tăng lên 1 độ ta cần cung cấp cho nó nhiệt lượng là 4200J

Câu 3

Một vật làm bằng kim loại có khối lượng m = 10kg khi hấp thụ một nhiệt lượng 117kJ thì nhiệt độ của vật tăng lên thêm 30oC. Vật đó làm bằng kim loại gì?

A.

Nhôm

B.

Đồng

C.

Sắt

D.

Chì

Câu 4

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau:

A.

Nhiệt dung riêng của chất làm vật.

B.

Khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật.

C.

Khối lượng của vật

D.

Độ tăng nhiệt độ của vật

Câu 5

Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2lít nước ở 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?

A.

Q = 66300kJ

B.

Q = 66300J

C.

Q = 663000kJ

D.

Q = 663000J

Câu 6

Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12kg nóng lên thêm 20oC sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K. Công suất của búa có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

A.

P = 306,667W

B.

P = 3066,67kW

C.

 P = 3066,67W

D.

 P = 306,667kW

Câu 7

Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1lít nước. Biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 20oC. Nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:

A.

Q = 364160J

B.

Q = 634160J

C.

Q = 636410J

D.

Q = 436160J

Câu 8

Có 2lít nước sôi đựng trong một cái ca. Hỏi khi nhiệt độ của nước là 48oC thì nước đã tỏa ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng bao nhiêu? Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4190J/kg.độ.

A.

Q = 4,3576kJ

B.

 Một kết quả khác

C.

Q = 43,576kJ

D.

Q = 4357,6kJ.

Câu 9

Phải cung cấp cho 5kg kim loại này ở 20oC một nhiệt lượng khoảng 59kJ để nó nóng đến 50oC. Kim loại đó tên gì? Chọn phương án thích hợp:

A.

Vàng

B.

Đồng

C.

Nhôm

D.

Sắt

Câu 10

Calo là nhiệt lượng cần thiết để làm cho một gam nước nóng thêm 1oC. Dựa vào định nghĩa này, hãy cho biết 1 calo bằng bao nhiêu Jun và ngược lại, 1Jun bằng bao nhiêu calo?

A.

B.

C.

D.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán