Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 11 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 4)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 26/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 258 lượt xem Lượt thi 4 lượt thi

Câu 1

Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp Nhật Bản?

A.

Có vai trò thứ yếu trong kinh tế

B.

Diện tích đất nông nghiệp ít

C.

Ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại

D.

Chăn nuôi còn kém phát triển

Câu 2

Trung Quốc không áp dụng biện pháp nào sau đây trong quá trình cải cách nông nghiệp?

A.

Sử dụng các công nghệ sản xuất mới

B.

Giao quyền sử dụng đất cho nông dân

C.

Tập trung vào tăng thuế nông nghiệp

D.

Xây dựng các công trình thủy lợi lớn

Câu 3

Đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Hô-cai-đô là

A.

tập trung các ngành công nghiệp rất lớn

B.

kinh tế phát triển nhất trong các vùng

C.

rừng bao phủ phần lớn diện tích của vùng

D.

diện tích rộng nhất, dân số đông nhất

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn