Đề kiểm tra 15 phút điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng môn Lý lớp 9 THCS Ngọc Thụy

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 14/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 14/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 889 lượt xem Lượt thi 10 lượt thi

Câu 1

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng ?

A.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch điện kín hay một phần mạch điện kín được giữ cố định trong từ trường và cắt các đường cảm ứng từ.

B.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch điện kín có cường độ dòng điện rất lớn.

C.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch điện kín được đặt gần một nam châm mạnh.

D.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi mạch điện kín hay một phần mạch điện kín chuyển động trong từ trường và cắt các đường cảm ứng từ.

Câu 2

Ba vòng dây dẫn V giống nhau, đặt trước 3 nam châm giống hệt nhau. Trong những trường hợp nào đường sức từ của nam châm xuyên qua vòng dây dẫn nhiều nhất ?

A.

Cả a, b, c đều như nhau.

B.

Trường hợp c.

C.

Trường hợp b.

D.

Trường hợp a.

Câu 3

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng ?

A.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự chuyển động tương đối giữa ống dây và nam châm.

B.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi ta đưa thanh nam châm vào trong lòng ống dây.

C.

Khi mạch điện kín không chuyển động trong từ trường nhưng từ trường xuyên qua mạch điện đó là từ trường biến đổi theo thời gian.

D.

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự chuyển động đồng thời của ống dây và nam châm nhưng vị trí tương đối giữa chúng không thay đổi.

Câu 4

Cho vòng dây dẫn kín, thanh nam châm như hình 5. Dòng điện cảm ứng không xuất hiện trong vòng dây trong những trường hợp nào dưới đây?

                     

A.

Vòng dây dịch qua trái, nam châm đứng yên.

B.

Vòng dây và nam châm đặt gần nhau và đứng yên

C.

Vòng dây dịch qua phải, nam châm dịch qua trái.

D.

Vòng dây đứng yên, nam châm dịch qua phải.

Câu 5

Kết luận nào sau đây đúng ?
Đường sức từ xuyên qua vòng dây dẫn V biến thiên khi :

A.

Có sự chuyển động tương đối giữa ống dây có dòng điện và vòng dây.

B.

Vòng dây chuyển động không song song với đường sức từ.

C.

Cả 3 đáp án đúng.

D.

Có sự chuyển động tương đối giữa nam châm và vòng dây.

Câu 6

Biết trong trường hợp vòng dây đứng yên, nam châm dịch qua trái thì chiều dòng điện cảm ứng chạy qua vòng dây như hình 6. Hỏi trường hợp nào sau đây cũng có dòng cảm ứng qua vòng dây với chiều như vậy?

                     

A.

Vòng dây dịch qua trái, nam châm đứng yên.

B.

Vòng dây đứng yên, nam châm dịch qua phải.

C.

Vòng dây dịch qua trái, nam châm dịch qua phải.

D.

Vòng dây dịch qua phải, nam châm đứng yên.

Câu 7

Hãy chọn câu phát biểu đúng.
Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là :

A.

Các đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây không đổi.

B.

Cả 3 đúng.

C.

Các đường sức từ song song với mặt phẳng tiết diện S của cuộn dây.

D.

Các đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

Câu 8

Hình vẽ dưới đây biểu diễn đường sức từ của một thanh nam châm. Thanh nam châm đứng yên vuông góc với vòng dây dẫn V di chuyển. Tại những vị trí nào đường sức từ xuyên qua vòng dây V là nhiều nhất ?

                            

A.

Tại điểm 1

B.

Tại điểm 2

C.

Tại 1, 2, 3 như nhau.

D.

Tại điểm 3.

Câu 9

Trong trường hợp nào dưới đây trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng ?

A.

Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi

B.

Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín lớn.

C.

Số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.

D.

Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín rất mạnh.

Câu 10

Ba vòng dây V đước đặt trước ba ống dây dẫn AB giống hệt nhau về hình dạng, kích thước và số vòng. Xác định mối quan hệ của cường độ dòng điện qua ba ống dây.

                                 

A.

I1 = I2 = I3

B.

I1 > I2 > I3

C.

I1 < I2 < I3

D.

I2 > I1 > I3

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn